AMU dialogmøde den 28. februar

2. marts 2017

Den 28. februar mødtes skolernes uddannelseschefer og TUR til årets første AMU dialogmøde på Syddansk Erhvervsskole i Odense.

AMU dialogmøde den 28. februar 2017

På AMU-dialogmødet blev der etableret enighed om udbuddet af garantikurser i 2017 - herunder rammer og omfang af dette udbud. Et garantikursus er et kursus, hvor skoler garanterer, at kurserne gennemføres på den anførte dato og det anførte sted, når bare der inden for tilmeldingsfristen er én deltager tilmeldt. På denne måde kan deltagerne og virksomhederne være sikre på, at kurset gennemføres.

Endvidere præsenterede TUR de kommende planer i forhold til kollektiv afkortning i AMU. I løbet af april vil TUR åbne mulighed for kollektiv afkortning på ikke mindre end 31 kurser. Afkortning vil kunne gennemføres på baggrund af udviklede test, som deltageren skal bestå ved afslutningen af et afkortet forløb.

TUR benyttede også lejligheden til at præsentere nye tiltag i forhold til:

  • Introduktion af NemID på Multitestplatformen
  • Uddannelse af undervisere til fjernundervisning via det nye fjernunderviser.dk-projekt som TUR har etableret i samarbejde med Niels Brock.
  • Markedsføringstiltag i forbindelse med ”Transportbranchens mentoruddannelse”
  • Ajourføring af chauffører i offentlig servicetrafik.

Præsentation fra mødet kan hentes her
Rammer for garantikurser på transportområdet


- TUR

facebook twitter