Ombudsmanden kritiserer ventetider på kørekort

9. marts 2017

En redegørelse fra Folketingets Ombudsmand slår fast, at omorganiseringen af administrative opgaver i Politiet har forlænget behandlingen af sager om kørekort til et uacceptabelt niveau.

Kørekort 500x320

I efteråret 2014 blev alle landets sager om kørekort samlet i to administrative centre, Øst og Vest, og siden steg sagsbehandlingstiderne med store konsekvenser for et betydeligt antal borgere. Urealistiske forventninger og fejl i beregningsgrundlaget er nogle af de årsager, Ombudsmanden peger på i den netop offentliggjorte redegørelse.

– De fejlvurderinger, der blev foretaget, resulterede i, at sagsbehandlingstiderne i et stort antal sager, over en lang periode, væsentligt oversteg det acceptable. Det har haft konsekvenser for et betydeligt antal borgere. Det mener jeg er beklageligt, lyder det blandt andet fra Ombudsmanden.

Kaotisk for transportbranchen
De lange behandlingstider for kørekort har haft konsekvenser for transportområdet og TUR har gentagne gange fremhævet udfordringerne på området. 

– Opstarten af de to centre har mildest talt været kaotisk med alt for lange behandlingstider. Det har været en udfordring for transportområdet og de chauffører, der jo i sagens natur er afhængige af at have et kørekort for at kunne udføre deres arbejde, siger Hans Kjeldgaard Christiansen, sekretariatschef i TUR.

Ventetider nedbringes
Ombudsmandens undersøgelse blev iværksat i foråret 2015 og politiet har sideløbende forsøgt at nedbringe behandlingstiderne, bl.a. ved at ansætte flere hænder. I redegørelsen vurderer Ombudsmanden, at politiets tiltag har haft en effekt, og at sagsbehandlingstiden i de administrative centre nu har nået et tilfredsstillende niveau.

– TUR er glade for at se, at politiet har taget kritikken til sig, og at de administrative centre nu endelig er på rette vej til at fungere på et acceptabelt niveau. Vi håber, den gode udvikling fortsætter, så både AMU-kursister og lærlinge, der erhverver kørekort, samt chauffører, der skal have fornyet deres kørekort, kan forvente en tilfredsstillende sagsbehandlingstid, siger Hans Kjeldgaard Christiansen.

 

– TUR

 

FAKTA
Fakta om procedurer for godkendelse af ansøgning om kørekort (og fornyelse af kørekort):
Kommunens borgerservice står for at godkende og beramme køreprøver, men hvis der er anmærkninger i kursistens eller lærlingens lægeattest, bliver sagen sendt til et af de to kørekortcentre i øst eller vest. Siden denne procedure blev indført i 2014, har der været eksempler på ekspeditionstider på over et år både i forbindelse med erhvervelse af nyt kørekort og i forbindelse med fornyelse af kørekort.

 

Læs hele Ombudsmandens redegørelse

Læs TURs notat om udfordringerne i forbindelse med erhvervelse af stort kørekort

Læs også: God grund til at modernisere prøven for erhvervelse at stort kørekort

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag