AMU Fyn hædres for indsats til gavn for flygtninge og virksomheder

9. november 2017

AMU Fyns transportafdeling belønnes med en uddannelsespris for deres arbejde med bl.a. opkvalificering af flygtninge og familiesammenførte på busområdet.

AMU-Fyn -haedres -for -indsats -til -gavn -for -flygtninge -og -virksomheder

På vegne af AMU Fyn har uddannelseschef Finn Ravn og uddannelseskonsulent Karin Sørensen modtaget TURs uddannelsespris for en særlig indsats for udviklingen af de faglige uddannelser. Prisen faldt på baggrund af indstilling fra Keolis Odense for arbejdet med særligt tilrettelagte IGU-forløb, der opkvalificerer flygtninge, og familiesammenførte til flygtninge, til at arbejde i busbranchen.

Keolis Odense har igennem en årrække samarbejdet med AMU-Fyn og baggrunden for deres nominering er en oplevelse af imødekommenhed og evner til altid at finde gode uddannelsesløsninger:

- Begrundelserne er mange; deres altid velvillige og åbne samarbejdsform – deres evne til altid at finde gode uddannelsesløsninger – og altid at være en uddannelsesinstitution som har fingeren på pulsen og som kan rådgive os og andre firmaer inden for alle nye tiltag i uddannelsesverdenen, kompetencefonde med mere, lyder det fra Uffe Tokehøj, driftschef for Keolis Danmark på Fyn, som har indstillet AMU Fyn til TURs uddannelsespris.

Netop dette samarbejdsgrundlag banede vejen for en særlig indsats i forhold til at rekruttere flygtninge til busbranchen.

- Integration er en vigtig samfundsopgave, og vi mener at virksomheder af Keolis’ størrelse bør være med til at løfte denne opgave, især da vi har en mangeårig erfaring med medarbejdere, der har en anden etnisk baggrund end dansk. Vi gjorde det naturligvis også for at imødegå en fremtidig mangel på gode buschauffører, fortæller Uffe Tokehøj og fortsætter:

- IGU-ordningen kunne give os disse nye gode medarbejdere – AMU Fyn rådgav og hjalp os hele vejen igennem processen.

En ære at modtage prisen
- Det er med stolthed, at vi modtager prisen, fortæller Uddannelseschef Finn Ravn fra AMU Fyn.

- Vi var de første, der afviklede IGU-forløb i transportbranchen, og vi har kørt rigtig mange forløb i den korte tid, som IGU har eksisteret med lager-, gods- og busforløb. Vi er med fra start til slut i processen og har et rigtig godt samarbejde med virksomheder og jobcentre i området, siger Finn Ravn, uddannelseschef på AMU-Fyn.

Selvom IGU kun har kort tid på bagen, er AMU-Fyn allerede landsdækkende på IGU-området med IGU-forløb på lager for Danske Fragtmænd. Et hold er i gang og et andet starter op i begyndelsen af næste år.

AMU-Fyn arbejder også med jobmatch, hvor lokale virksomheder har mulighed for at efterspørge arbejdskraft med bestemte kompetencer. De kompetencer kan potentielle medarbejdere dermed tilegne sig via detailplanlagte uddannelsesforløb og derved komme i arbejde.

- Vi er ikke i konkurrence med jobcentrene, men samarbejder med dem om at få ledige i job. Så længe folk kommer i arbejde, er alle glade, slutter Finn Ravn.

Prisen blev overrakt den 9. november på TURs årlige strategikonference.

- TUR

 

Om AMU-Fyn
AMU-Fyn udbyder kurser for ledige og arbejdsmarkedet. AMU står for arbejdsmarkedsuddannelser.
AMU-Fyn har lokale samarbejder med virksomheder, jobcentre og andre erhvervsskoler.
AMU-Fyn var de første i Danmark, der afviklede IGU-forløb inden for lager, gods samt busbranchen. IGU-forløb varer to år og omfatter ansættelse i en lønnet praktikstilling på en virksomhed og skoleundervisning med uddannelsesgodtgørelse.
Keolis og AMU-Fyn starter nyt IGU-forløb inden for busområdet den 29/1 2018.  

Om TURs uddannelsespris 
TUR uddeler hvert år et hæderslegat i form af et pengebeløb til en person, organisation eller institution, der har ydet en særlig indsats for udviklingen af de faglige uddannelser med særlig vægt på uddannelse af personer og grupper, der normalt er kortuddannede, og som ikke har særlige traditioner for kompetenceudvikling via uddannelse. Den særlige indsats kan tillige være rettet mod at højne status for faglig uddannelse.

TURs uddannelsespris 2017 tilfaldt Carsten Olsen, lager- og logistikoperatør hos Brødrene Dahl i Randers, for at tage initiativ til, at hans arbejdsgiver skulle øge antallet af ungdomslærlinge markant, og AMU-Fyn ved uddannelseschef Finn Ravn og uddannelseskonsulent Karin Sørensen for arbejdet med særligt tilrettelagte IGU-forløb, der opkvalificerer flygtninge, og familiesammenførte til flygtninge, til at arbejde i busbranchen.

Om TURwww.tur.dk 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag