Effektmåling - en del af trepartsaftalen

2. november 2017

Den nye trepartsaftale indeholder et øget fokus på dokumentation af kompetencer via tests og prøver. Det kræver nye værktøjer i uddannelserne.

Effektmaaling -en -del -af -trepartsaftalen
AMU Syd afprøvede initialtest på et hold og fik overblik over kompetenceniveauet.


Med den netop indgåede trepartsaftale lægger regeringen og parterne blandt andet op til, at brug af test og prøver i AMU i højere grad skal sikre, at medarbejdere kan dokumentere deres kompetencer. Hensigten er at øge muligheden for mobilitet og tilpasning til arbejdsmarkedets kompetencebehov.

Ud over en række initiativer rettet mod de basale færdigheder - læsning, skrivning og regning - er et af de centrale initiativer at hæve kvaliteten på AMU-kurser via effektmåling. Derfor afsættes en pulje af midler til initiativer, der skal dokumentere og øge læringsudbyttet for kursisterne.

TUR tester effektmåling sammen med skoler
Inden for transportområdet har TUR allerede gode erfaringer med effektmåling og afprøvning i AMU. Blandt andet har TUR søsat et pilotprojekt, hvor det undersøges, hvordan initialtests, der tages ved kursets start, i kombination med afsluttende prøver kan øge kursusudbyttet. AMU Syd er en af de skoler, der deltager i projektet. Her er man ikke i tvivl om, at indsatsen havde effekt og øgede læringseffekten for kursisterne:

- På baggrund af initialtesten fik vi et godt billede af, hvor der fagligt var behov for en ekstra indsats i undervisningen. Efter undervisningsforløbet var det rart at kunne se på evalueringen, at indsatsen på de enkelte delmål i uddannelsen havde haft god effekt, siger Vibeke Dall Schmidt Nielsen, underviser på AMU Syd, og fortsætter:

- Helt konkret drejede det sig om delmål vedrørende kundeservice, som vi vidste kursisterne tidligere havde haft i forbindelse med et andet AMU-kursus. På baggrund af den indledende prøve kunne vi se, at vi skulle lægge større vægt på kundeservice i uddannelsen, end vi umiddelbart ville have gjort. Med effektmålingen fik vi dokumentation for at indsatsen have den ønskede effekt.

Et målrettet værktøj til underviseren til gavn for kursisterne
Effektmålingen i Multitest dokumenterer ikke blot et overordnet vidensniveau ved kursusstart og -afslutning, men også deltagernes individuelle faglige viden og læringskurve fordelt på emner. Endvidere får underviseren et tydeligt overblik over kompetenceniveauet inden for kursets emner inden undervisningen påbegyndes, hvorved undervisningen kan målrettes der, hvor behovet er størst.

Spørgsmål om effektmåling og Multitest kan rettes til Michael Andersen, teknisk konsulent i TUR på ma@tur.dk eller ved at ringe til TUR på 35 87 87 00.

- TUR

Læs også: "Test ved kursusstart skal målrette undervisningen"

Læs også: "Multitest måler effekten af uddannelse" 

Læs mere om Multitest på hvadermultitest.dk  

facebook twitter