Få pladser tilbage på faglærerkonferencen ”Ny Taxi”

30. november 2017

Bliv klar til de forestående ændringer på taxi-uddannelsen på TURs faglærerkonference ”Ny Taxi”. Der er nu kun få pladser tilbage.

Faa -pladser -tilbage -paa -faglaererkonferencen -Ny -Taxi

TUR afholder faglærerkonferencen ”Ny Taxi” den 20.-21. december 2017 på Scandic Bygholm i Horsens. Her bliver faglærerne klædt på til konsekvenserne af de kommende ændringer på taxi-området.

Den nye taxiuddannelse
Med den nye taxilov på vej, er der lagt op til, at uddannelsesrammen går fra fem til to uger (74 lektioner). Endvidere vil indholdet blive justeret i forhold til det nuværende kursus, så der lægges mere vægt på emnerne færdselslovgivning, energirigtig og passagervenlig kørsel samt brug af GPS. Her vil bl.a. seks individuelle køretimer samt kundeservice, konflikthåndtering og kommunikation indgå. De øvrige emner fra det nuværende kursus, arbejdsret, arbejdsmiljø, befordring af handicappede, taxilovgivning og førstehjælp, vil blive bibeholdt. Endvidere fremgår det, at den praktiske køreprøve fremover skal afholdes af skolerne og ikke af politiet som hidtil.

- Vi står over for en markant ny måde at afvikle uddannelsen på, så vi vil anbefale, at man tilmelder sig konferencen. Der vil være meget god viden og inspiration med hjem, ligesom der vil være en belejlig mulighed for at diskutere relevante overvejelser omkring planlægning og gennemførsel af uddannelsen med andre faglærere, siger Mogens Ellgaard-Cramer, uddannelseskonsulent i TUR.

Faglærerkursus i kundeservice, kommunikation og konflikthåndtering
Med den nye taxiuddannelse vil der være et betydeligt større fokus på emnerne kundeservice, kommunikation og konflikthåndtering. Derfor planlægger TUR et faglærerkursus, hvor faglærere, der underviser inden for personbefordring, kan blive klædt på til opgaven.

På faglærerkurset vil faglærerne blive introduceret til kommunikationsteorier ved hjælp af cases og situationsøvelser med fokus på intern og ekstern service og kommunikation målrettet taxi og bus. Der vil være øvelse i metodik til praktisk undervisning, og der vil også blive inddraget spil, som kan bruges i undervisningen. Endvidere vil faglærerne få værktøjer til, hvordan man planlægger og underviser i emnerne på skolen.

Kurset er særligt tilrettelagt undervisere inden for taxi- og busområdet og afholdes den 8. - 9. januar 2018 på Hotel Koldingfjord i Kolding.

- TUR

Læs mere og tilmeld dig ”Ny taxi”

Læs mere og tilmeld dig ”Kundeservice, kommunikation og konflikthåndtering TAXI og Bus”

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag