Ny trepartsaftale på plads

1. november 2017

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse.

Ny -trepartsaftale -paa -plads

Søndag den 29. oktober blev parterne enige om en trepartsaftale, der løber over de næste fire år, og som styrker voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet. Det gælder både for personer, som ønsker opkvalificering inden for deres nuværende fag, og personer, der ønsker at skifte fag eller branche.

- Jeg er glad for, at regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, hvor vigtigt det er at sikre et tidssvarende voksen- og efteruddannelsessystem. Med aftalen sætter vi gang i en indsats, der skal sikre, at basale færdigheder kommer helt ud på virksomhederne. Samtidig er omstillingsfonden rettidig omhu i en tid med hurtig udvikling på arbejdsmarkedet, og den skal give den enkelte mere fleksible muligheder for at efteruddanne sig efter eget ønske og behov, siger undervisningsminister Merete Riisager.

Ud over en række initiativer rettet mod de basale færdigheder læsning, skrivning og regning, er de mest centrale initiativer for transportuddannelserne: 

  • Hæve kvaliteten af AMU-kurser: Takster til skolerne hæves, så AMU-området tilføres 280 millioner kroner til at styrke kvaliteten i tilbuddene. Derudover afsættes der på 140 millioner kroner til en kvalitetspulje til AMU.
  • Fleksibelt udbud af AMU-kurser: Bedre muligheder for at tilpasse AMU-kurser til den enkelte virksomheds behov.
  • Lettere at vælge og tage efteruddannelse: Én indgang til VEU-systemet, der gør det nemmere for virksomheder og medarbejdere at finde information om efteruddannelsesmuligheder, tilmelde sig kurser og søge om VEU-godtgørelse.
  • Højere godtgørelse til alle på AMU-kurser: VEU-godtgørelsen hæves fra 80 til 100 procent af højeste dagpengesats ved deltagelse i AMU-kurser.
  • Tilbagebetaling til virksomheder og aktivitetsafhængigt VEU-bidrag: 680 millioner kroner af de ubrugte midler tilbagebetales til virksomhederne i 2017, samt årlig justering af VEU-bidrag, der fremover skal sikre bedre balance mellem udgifter og indtægter.

Læs hele Beskæftigelsesministeriets pressemeddelelse 

Åbn trepartsaftalen som PDF 

- TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag