Multitest måler effekten af uddannelse

25. oktober 2017

Med før- og eftertests i AMU kan Multitest dokumentere kursisternes læringskurve.

Multitest -maaler -effekten -af -uddannelse 

Hvad får man egentlig som kursist ud af at gå på kursus i AMU og er det overhovedet muligt at måle på?

Dette giver Multitest svaret på med et aktuelt pilotprojekt om effektmåling. Projektet har med succes afprøvet en ny funktion , der gør det muligt at afdække kursisternes udgangspunkt ved kursusstart via en såkaldt initialtest , målt op mod den viden kursisterne har tilegnet ved afslutning af kurset, dokumenteret ved en afsluttende prøve.

– Vi har gennemført nogle meget spændende forløb på en række skoler, som helt tydeligt viser læringseffekten på kurset. Målingerne giver både et billede af det overordnede lærlingsudbytte for hele holdet, samtidig med, at det viser udviklingen for den enkelte deltager, fortæller Michael Andersen, teknisk konsulent for Multitest.

Effektmålingen i Multitest dokumenterer ikke blot et overordnet vidensniveau ved kursusstart og -afslutning, men også deltagernes individuelle faglige viden og læringskurve fordelt på emner. Endvidere får underviseren et tydeligt overblik over kompetenceniveauet inden for kursets emner inden undervisningen påbegyndes, hvorved undervisningen kan målrettes der, hvor der er mest behov.

– Med de funktioner Multitest tilbyder, er det muligt at klarlægge kursisternes samlede læringskurve helt ned på emneniveau. Det er en fordel for skolerne, som har mulighed for at målrette undervisningen efter bedst mulig læringseffekt, men det er bestemt også en fordel for efteruddannelsesudvalgene, som løbende kvalitetsudvikler uddannelserne, fortæller Michael Andersen.

– Multitest giver et dokumenteret grundlag, som skolerne kan bruge til evaluering af kursusafholdelsen, og på den baggrund vurdere, om der er faglige emneområder, skolen eventuelt skal gøre mere ud af fremadrettet, afslutter Michael Andersen.

Spørgsmål om effektmåling og Multitest kan rettes til Michael Andersen, teknisk konsulent i TUR på ma@tur.dk eller ved at ringe til TUR på 35 87 87 00.

Læs også: "Test ved kursusstart skal målrette undervisningen" 

Læs mere om Multitest på hvadermultitest.dk

– TUR  

facebook twitter