”Kørsel med temperaturfølsomt gods” nu som iBog

13. september 2017

”Kørsel med temperaturfølsomt gods” er blevet en obligatorisk del af hovedforløbet på specialet Godschauffør. TUR Forlag genudgiver nu titlen i revideret form som iBog.

Koersel -med -temperaturfoelsomt -gods -nu -som -ibog (1)

Fødevaretransportører er underlagt en lang række regler omkring fødevaresikkerhed og hygiejne for at sikre et højt beskyttelsesniveau for forbrugerne. På den måde kan forbrugerne regne med et ensartet sikkerhedsniveau, uanset om en fødevare kommer fra Danmark, eller transporteres hertil fra Italien, Polen eller et land uden for EU.

iBogen henvender sig til alle, der skal håndtere, fragte eller laste temperaturfølsomt gods, og er især velegnet på vejgodstransportuddannelsen og lager- og terminaluddannelsen, samt på efteruddannelse i AMU.

iBogen indeholder emnerne:

  • Lovgivning
  • Egenkontrol
  • Temperaturovervågning
  • Opbygning, mærkning og godkendelse af kølemateriel 
  • Mærkning og godkendelse af kølemateriel
  • Temperaturfølsomme varer
  • Transportforløb
  • Procedurer

Bogen kan købes her hos TUR Forlag

- TUR

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag