Pilotprojekt opkvalificerer lærlinge og giver succesoplevelser

15. september 2017

Pilotprojekt: MatematikFessor

Nyt initiativ skal være med til at styrke lærlingenes matematiske kompetencer ved at give dem succesoplevelser via portalen MatematikFessor.dk.

Pilotprojekt -opkvalificerer -laerlinge -og -giver -succesoplevelser

MatematikFessor.dk er en portal, der giver lærlinge nye måder at få greb om matematikken på. Opgaverne i portalen tilpasser sig den enkelte elevs faglige niveau, og underviseren får et detaljeret overblik over elevens faglige udfordringer og fremskridt. Portalen har været en succes i folkeskolen gennem flere år og bliver nu testet via et pilotprojekt omkring grundforløbet på erhvervsuddannelserne inden for transport.

Et live overblik
Underviseren har via portalen adgang til en stor database af opgaver, som eleverne sættes i gang med afhængigt af tema. Mens eleverne løser opgaverne, kan underviseren live følge med i, hvordan de klarer sig og dermed få et overblik over, hvilket niveau den enkelte elev befinder sig på. Der kan således tages hensyn til den enkelte elevs fremdrift. Med opgaver tilpasset den enkeltes niveau, får lærlingene en oplevelse af, at de lykkes med noget, de ellers kan have haft svært ved.

TUR Forlag er initiativtager bag pilotprojektet, og TEC og EUC Nordvestsjælland er de erhvervsskoler, der i første omgang er med til at teste konceptet. Håbet er, at MatematikFessor.dk kan have samme positive effekt på transportuddannelserne som i folkeskolen.

- TUR

Fakta om MatematikFessor:

  • MatematikFessor er en online matematikportal med en database af opgaver til alle klassetrin
  • Portalens opgaver tilpasser sig den enkelte elevs faglige niveau
  • Eleven arbejder ved sin egen computer og læreren kan live følge med i besvarelserne
  • 75% af Danmarks folkeskoler bruger portalen
  • TUR Forlag er initiativtager bag pilotprojektet, og TEC og EUC Nordvestsjælland er de erhvervsskoler, der i første omgang er med til at teste konceptet.

Gå til MatematikFessors hjemmeside

facebook twitter