Store perspektiver for undervisningsprojekt

22. september 2017

Pilotprojekt: MatematikFessor

Det igangværende pilotprojekt med MatematikFessor kan danne grundlag for, at portalen bruges bredere i transportuddannelserne og måske på hele EUD.

Store -perspektiver -for -undervisningsprojekt
Thomas Køier Jakobsen fra MatematikFessor gæsteunderviser på TEC

På TEC har Carsten Hebel undervist et lille hold på lufthavnsuddannelsen i pilotprojektet med MatematikFessor, og selvom eleverne kun har haft tre timers matematikundervisning, har projektet hurtigt vist gode tendenser.

- Jamen, jeg er positiv. Jeg sidder med en oplevelse af, at eleverne får nogle byggesten til at lære. De forstår bedre, hvorfor de skal kunne matematikken også i fysik og de andre områder. Udbyttet er klart, at de er mere interesserede og lærer det hurtigere, siger Carsten Hebel, underviser på TEC, Mekanik, transport og aviation.

Skal være rentabelt
For skolens ledelse skal en investering i et læringsværktøj som MatematikFessor give mening hele vejen rundt; læreren skal kunne bruge det i undervisningen, eleverne skal være modtagelige og få noget ud af det, og det skal være økonomisk rentabelt for skolen. I den kontekst er TEC også begejstrede.

- Det har været godt at se, at MatematikFessor har været noget, eleverne kan bruge, og at de har haft en succesoplevelse. Med succesoplevelsen er man nærmest halvvejs i mål, for de bliver interesserede i at være til stede og så bliver fastholdelsen potentielt bedre, siger Morten Bo Sørensen, ‎Faglig Pædagogisk leder hos TEC.

Store perspektiver
De gode tendenser kan blive grundlaget for en udrulning af MatematikFessor på alle transportuddannelserne og, på lidt længere sigt, måske på alle erhvervsuddannelserne.

- Kan man påvise fastholdelse, er der en klar gulerod for skolerne, så længe vi ikke går i minus, pointerer Morten Bo Sørensen.

Carsten Hebel fortsætter med at bruge MatematikFessor i undervisningen, hvilket TEC fortsat kan drage erfaringer ud fra. På EUC Nordvestsjælland har et hold chauffører ligeledes oplevet et positivt forløb med MatematikFessor.

- TUR  

Fakta om MatematikFessor:

  • MatematikFessor er en online matematikportal med en database af opgaver til alle klassetrin
  • Portalens opgaver tilpasser sig den enkelte elevs faglige niveau
  • Eleven arbejder ved sin egen computer og læreren kan live følge med i besvarelserne
  • 75% af Danmarks folkeskoler bruger portalen
  • TUR Forlag er initiativtager bag pilotprojektet, og TEC og EUC Nordvestsjælland er de erhvervsskoler, der i første omgang er med til at teste konceptet.

Læs artiklen: "Pilotprojekt opkvalificerer lærlinge og giver succesoplevelser"

facebook twitter