Test ved kursusstart skal målrette undervisningen og vise effekt

28. september 2017

TUR har udvidet Multitest, således at det er muligt for skolerne at benytte sig af såkaldte initialtests. Initialtestene anvendes ved påbegyndelse af et kursus og skal hjælpe faglæreren med at målrette undervisningen efter deltagernes forudsætninger.

Test -ved -kursusstart -skal -maalrette -undervisningen -og -vise -effekt 

TUR har sat et pilotprojekt i søen, som skal undersøge, hvordan initialtests, i kombination med afsluttende prøver i Multitest, kan øge kursusudbyttet.

- Der er et stort fokus på dokumentation af indlæring, som også er Undervisningsministeriets overordnede tema for puljen til udvikling af uddannelse og læreruddannelse på AMU-området i 2018. Derfor har vi allerede nu sat dette projekt i søen for at gøre os klogere på brugen af indledende tests, der kan sige noget om deltagernes forudsætninger og vidensniveau, fortæller Michael Andersen, teknisk konsulent for Multitest.

De opsamlede data i pilotprojektet skal bruges til analysering af, hvor effektiv indlæringen har været på det pågældende kursus ud fra den dokumentation Multitest kan levere for processen. Netop dataopsamling og bearbejdning er en forudsætning for dokumentation af en given uddannelses effekt. For TUR er big-data opsamling og imødekommelse af et behov for retfærdighed i testningen og valid dokumentation for læringsudbytte, helt afgørende.

- Det skulle gerne være en fordel både for kursusdeltagerne og for faglærerne, at undervisningen kan blive meget mere målrettet, tilføjer Michael Andersen.

Pilotprojektet sættes i gang i løbet af efteråret, og evalueres løbende med henblik på, at opsamle data til forbedring og tilretning af en løsning, der kan tilgodese de behov, der måtte være.

- TUR  

facebook twitter