TUR samlede skolerne til et møde om jura og lærlingesager

7. september 2017

Transportskolerne var inviteret til et informationsmøde, der skulle ruste dem til bedre at undgå tvister mellem virksomheder og lærlinge.

Tur -samlede -skolerne -til -et -moede -om -jura -og -laerlingesager 

TUR oplever i stigende omfang, at den rådgivning, som skolerne har givet virksomheder og lærlinge omkring uddannelsesaftaler, konflikter m.v., bliver inddraget i de sager, som fører til afholdelse af mæglingssager, og som i visse tilfælde videreføres i tvistighedsnævnet.

Derfor inviterede TUR til informationsmøde for at få en dybere snak om de udfordringer, som findes på området i forhold til skolernes rådgivning og de mæglingssager, der afholdes i TUR.

- At samle skolerne om dette emne er på ingen måde ment som en løftet pegefinger. Skolerne gør et kæmpe stykke arbejde for at sikre, at både lærlinge og virksomheder er godt klædt på til nogle gode praktikforløb. Formålet er tværtimod at sikre, at alle kender deres forpligtelser, så der ikke rådgives eller vejledes om sager, der potentielt kan føre til en tvist eller i sidste ende til et erstatningsansvar for skolen, fortæller sekretariatschef i TUR Hans Kjeldgaard Christiansen.

Juridisk bistand
Til at gennemgå det juridiske grundlag, deltog jurist og chefkonsulent Anja Kær Kold, som er tilknyttet TURs arbejde med EUD-lovgivning og afgørelser, der træffes i TUR. Anja kommer fra tidligere ansættelse i Undervisningsministeriet og i tvistighedsnævnet, og kunne levende bidrage med eksempler på, hvornår skolerne typisk skal være særligt opmærksomme.

- Dette møde har handlet om at tegne nogle streger op, så alle ved, hvilke forpligtelser skolerne har, og hvornår der skal henvises til arbejdstager- eller arbejdsgiverorganisationer, eller alternativt til det faglige udvalg. Det handler jo i bund og grund om, at vi i fællesskab skal sikre, at virksomheder og lærlinge får den rette hjælp de rette steder, afslutter Hans Kjeldgaard Christiansen.

- TUR  

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag