Det nye AMU: Prøver i AMU håndteres nemmest digitalt

26. april 2018

TEMA: Det nye AMU | AMU Nordjylland er en af de AMU-udbydere, som bidrager til arbejdet med etablering af de kommende ændringer i AMU på transportområdet. Uddannelseschef hos AMU Nordjylland, Morten Lund Dam, har en klar holdning til prøver i AMU: De håndteres nemmest digitalt.

Det -nye -AMU-Proever -i -AMU-haandteres -nemmest -digitalt

Den 25. april deltog AMU-Nordjylland i et arbejdsgruppemøde hos TUR, hvor der blev arbejdet videre med gennemgangen af AMU-kurserne inden for transportområdet. Som uddannelseschef for transportafdelingen på en stor AMU-skole var Morten Lund Dam ikke i tvivl om, at de gerne ville bidrage til processen, da TUR inviterede skolerne til at deltage i gennemgangen og vurderingen af AMU-kurserne.

- Vi prøver at give os selv spilletid på banen i forhold til prøverne i AMU. Vi har ikke fuldt overblik over opgaven og hvilke rammer, efteruddannelsesudvalgene har at manøvrere inden for, men vi vil rigtig gerne spille ind med vores mening og derfor deltager vi i TURs arbejdsgruppe, siger Morten Lund Dam.

- At samarbejde er en fordel for alle. Hvis efteruddannelsesudvalgene involverer AMU-udbyderne, bliver implementeringen af ændringerne, særligt prøverne, langt lettere for os og dermed også for dem. Og det til gavn for hele branchen, siger Morten Lund Dam.

Digitale prøver, tak!
Når der skal implementeres prøver på tværs af AMU, er Morten Lund Dam helt på det rene med, at der er forskelle inden for de forskellige brancher. Men tanken om flere tilgange og forskellige systemer kan give administrative udfordringer.

- Det vil give nogle administrative udfordringer, som er svære at forudse på nuværende tidspunkt.

- Det bør slet ikke være en mulighed at køre med papirprøver. Det skal naturligvis være digitalt, så vi kan integrere det i undervisningen og i planlægningen af den, siger Morten Lund Dam.

Som skole med en stor transportafdeling, er AMU Nordjylland vant til at håndtere mange prøver og kursister med forskellige behov. Transportområdet er nemlig det brancheområde, hvor der er flest certifikater, f.eks. kørekort, og derfor har skolen meget erfaring med tilrettelæggelse og aflægning af prøver i AMU.

- Vi bruger Multitest til at aflægge prøver i. Jeg er bestemt af den holdning, at det kunne være fint at tilbyde Multitest til de andre brancher. Det vil være lettere at styre administrativt, hvis efteruddannelsesudvalgene for alle 12 brancher går sammen om at ensrette med samme prøver i det samme it-system.

Delmål – en ekstra mulighed på hylden
Når AMU-programmet revideres af efteruddannelsesudvalgene, skal det vurderes, om det kan være en god idé at opdele kurserne i delmål, så skolerne i højere grad kan sammensætte målrettede kursusforløb til AMU-brugerne. Morten Lund Dam mener umiddelbart, at idéen om delmål kan være god, men at det ikke er en efterspørgsel de møder i det daglige.

- AMU indeholder allerede i dag en vis grad af fleksibilitet til at skræddersy relevante kursusforløb. Men det er da klart, at vi i vores samarbejde med TUR gerne bidrager til at kigge på, om der er kurser, hvor delmål vil give mening, siger Morten Lund Dam.

- Med delmål får vi en ekstra mulighed på hylden, som vi selvfølgelig skal dykke nærmere ned i, tilføjer Morten Lund Dam.

 

- TUR

Læs også nyheden ”Revision af AMU-kurserne”

Læs også nyheden "Det nye AMU: Skole håber på realistiske og gangbare løsninger"

 

TEMA: I løbet af de kommende uger, vil TUR under temaet ”det nye AMU” interviewe uddannelseschefer fra transportskoler på tværs af Danmark om forventningerne til den kommende revision af AMU som en del trepartsaftalen. Artiklerne udgives i TURs nyhedsbrev og sætter spot på de kommende ændringer i AMU, herunder centralt stillede prøver, delmål, sammenlægning og af kurser og det nye arkiv for kurser med lav aktivitet.

Tilmeld dig TURs nyhedsbrev her

facebook twitter