Det nye AMU: Skole håber på realistiske og gangbare løsninger

20. april 2018

TEMA: Det nye AMU | Hos AMU-udbyderen AMU Fyn afventer man efteruddannelsesudvalgenes udmeldinger om, hvordan de vil udstede prøver i AMU. Ventetiden går med at håbe på, at efteruddannelsesudvalgene kommer med realistiske og gangbare løsninger.

Det -nye -AMU-Skole -haaber -paa -realistiske -og -gangbare -loesninger 

Trepartsaftalen sigter efter et styrket og mere fleksibelt AMU. Centralt stillede prøver ved afslutning af alle AMU-kurser og mulighed for at udbyde delmål af kurser, alene eller sammen med andre delmål, er nogle af de indsatsområder, der skal bidrage til at styrke kvaliteten, overførbarheden og sikre den nationale standard i AMU. Derudover er målet at gøre AMU mere fleksibelt og transparent for brugerne.

Lige nu har alle efteruddannelsesudvalgene på tværs af brancher taget fat på opgaven om at gennemføre trepartsforhandlingernes ønske om ændringer i AMU. Imens venter skolerne på efteruddannelsesudvalgenes udmeldinger, da det er dem som i sidste ende skal sikre, at ændringerne føres ud i livet.

Frygter meningsløse administrative byrder
Her oplever man ifølge Finn Ravn, der er uddannelseschef hos AMU-Fyn, en ventetid, hvor man håber på, at de ændringer, der kommer, også følges op af realistiske og gangbare løsninger, der ikke påfører skolerne meningsløse administrative byrder.

Det er særligt kravet til de kommende prøver i AMU, som vækker bekymring for, hvordan set-up ’et for prøveafviklingen kommer til at se ud, og hvad det vil komme til at betyde for skolerne.

- Der er prøver på rigtigt mange AMU-kurser inden for transportområdet, så det er vi vant til at håndtere. Særligt fordi, alle prøver aflægges i det samme system. Og vi ved også, at prøver, hvis de er rigtigt stillede, kan give rigtig god mening, siger Finn Ravn.

- Det, vi frygter, er, hvis et efteruddannelsesudvalg er fortaler for papirprøver. Så får vi et kæmpe problem på skolen. Der vil blive lagt administrative arbejdsbyrder oven i vores i forvejen travle hverdag, og der vil opstå en række nye problemstillinger – også lavpraktiske, som udarbejdelsen af prøveskabeloner til at rette med, og den tid, der skal afsættes til at rette prøver, påpeger Finn Ravn.

Som udgangspunkt lægger Undervisningsministeriet op til, at det står skolerne frit for at vælge det it-system, de ønsker at anvende til prøverne. Dette kan reelt betyde, at prøver i AMU ikke blot afholdes forskelligt fra branche til branche, men også fra skole til skole. Det mener Finn Ravn er uholdbart og ikke i tråd med formålet om at sikre overførbarheden i AMU.

- Jeg frygter, at den landsdækkende merit vil forsvinde, hvis ikke man afprøver kursisterne i det samme system, selvom de er på kursus i hver sin ende af landet. Det vil blive svært at vurdere de reelle kompetencer.

Færre kurser skal give overblik
En af de opgaver, som efteruddannelsesudvalgene endvidere er stillet, er en gennemgang af AMU-porteføljen, hvor formålet er, at der skal være færre og bredere kurser.

Idéen om at gøre AMU-udbuddet mere overskueligt er, ifølge Finn Ravn, som udgangspunkt god. Men han mener, at man i sin iver skal passe på, at man ikke glemmer deltagerne. Han peger på, at der kan være stor forskel på, hvilket sigte undervisningen har, når der undervises i fx kundeservice eller konflikthåndtering. Her afhænger det i høj grad af, hvilke deltagere, der er på kurset.

- Det er vigtigt med ensartethed for at sikre validiteten – det har vi fået fortalt. Men hvis spørgsmålene i en prøve kommer til at være de samme for en bartender, som for en buschauffør, så bliver det en udfordring reelt at fastslå, hvilke kompetencer, de hver især har opnået på kurset, siger Finn Ravn.

Større fleksibilitet på tværs af kurser og deltagere
Et af formålene med trepartsaftalen er desuden, at AMU-kurser skal kunne deles op i delmål, som kan udbydes fleksibelt i forhold til virksomheders og deltageres behov. Delmålene skal blandt andet kunne bruges til at sammensætte målrettede kurser inden for de enkelte brancheområder, men også på tværs af brancher.

Dette er en mulighed som Finn Ravn godt kan se mening i, men han påpeger samtidig, at mulighederne afhænger af skolens størrelse og hvordan de kommende prøver kommer til at skulle afvikles.

- Man vil helt sikkert kunne sammensætte nogle gode tværfaglige forløb i AMU, men det bliver primært mammutskolerne (red: de store skoler), der kommer til at kunne shoppe i delmålene og skræddersy kurser til virksomhederne, siger Finn Ravn.

- Og her er det så endnu mere vigtigt, at man ikke skal hive deltagerne igennem flere forskellige prøver, som aflægges på forskellig vis og i forskellige systemer. Det er deltagerne ikke tjent med og der vil også være alt for meget administrativt bøvl med det.

AMU Fyn synes generelt, at delmål og prøver er gode initiativer og er klar til at fat på opgaven, når den kommer.

- Som skole vil vi dog opfordre til, at man tænker sig rigtigt godt om, når man fastsætter rammerne for hvordan, dette skal føres ud i livet, siger Finn Ravn.

Læs også nyheden "Revision af AMU-kurserne"

- TUR

TEMA: I løbet af de kommende uger, vil TUR under temaet ”det nye AMU” interviewe uddannelseschefer fra transportskoler på tværs af Danmark om forventningerne til den kommende revision af AMU som en del trepartsaftalen. Artiklerne udgives i TURs nyhedsbrev og sætter spot på de kommende ændringer i AMU, herunder centralt stillede prøver, delmål, sammenlægning og af kurser og det nye arkiv for kurser med lav aktivitet.

Tilmeld dig TURs nyhedsbrev her  

facebook twitter