Multitest rammes ikke ved strejke eller lockout

17. april 2018

I tilfælde af strejke vil en lang række it-systemer i undervisningssektoren være ude af drift i konfliktperioden. Dette gælder ikke Multitest, som driftes upåvirket af øvrige systemers nedlukning.

Multitest Rammes -ikke -ved -strejke -eller -lockout

Undervisningsministeriet er udtaget til strejke i forbindelse med de igangværende overenskomstforhandlinger. Dette betyder, at Styrelsen for It og Læring (STIL) under Undervisningsministeriet, af sikkerhedsmæssige årsager, er nødsaget til at lukke alle Undervisningsministeriets it-systemer under en eventuel konfliktperiode.

Dette kommer ikke til at gælde prøvesystemet Multitest, som driftes uafhængigt af andre it-systemer.

Hvad er Multitest?
Multitest er et driftssikkert prøvesystem, der aldrig har oplevet nedbrud. Der gennemføres årligt ca. 65.000 teoretiske prøver i Multitest, primært inden for transportområdet, men også inden for andre faglige områder.

Formålet med Multitest er at sikre ensartethed for prøver, der lever op til samme kvalitetsstandard over hele landet og som administrativt er let at tilgå for både prøveaflæggere og de uddannelsesinstitutioner, der bestiller prøverne.

Vil du vide mere om Multitest?
Læs mere om Multitest på www.hvadermultitest.dk eller kontakt Michael Andersen, teknisk konsulent, Multitest på ma@tur.dk eller telefon: 35 87 87 12.

Læs mere om de it-systemer, der ikke er i drift under en eventuel konflikt

- TUR

facebook twitter