Ny efteruddannelse til reddere inden for autohjælp

4. april 2018

TUR har udarbejdet et nyt brancherettet AMU-kursus, som skal indgå i den lovpligtige efteruddannelse for reddere inden for autohjælp.

Ny -efteruddannelse -til -reddere -inden -for -autohjaelp 

Den 29. november 2017 blev der udstedt en ny bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Bekendtgørelsen fastsætter kravene for den lovpligtige efteruddannelse, som også omfatter reddere beskæftiget med autohjælp.

Branchen imødekommes
Med den nye bekendtgørelse efterkommes branchens ønske om, at den lovpligtig efteruddannelse skal være mere relevant og brancherettet. Efteruddannelsen vil fremover bestå af et obligatorisk AMU-kursus på to dage i kombination med et brancherettet AMU-kursus på ligeledes to dage, samt et valgfrit AMU-kursus på én dag. Alle kurserne skal være godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen for at tælle med i den samlede efteruddannelse.

Nyt brancherettet kursus
På denne baggrund er der nu udarbejdet et forslag til et nyt 2-dages kursus med brancherettet indhold, hvor deltagerne blandt andet får opdateres deres viden om regler vedrørende udrykningskørsel, slæbning, arbejdsmiljø, lastsikring og nye køretøjstyper. Beskrivelsen er udarbejdet i samarbejde med skolerne og repræsentanter fra branchen.

Certifikatkurset ”Vejen som Arbejdsplads, Autohjælp” vil fortsat figurere på listen og vil derfor kunne indgå som en valgmulighed på den sidste valgfrie dag.

- TUR

Læs også: AMU-kurser til lovpligtig efteruddannelse godkendt

facebook twitter