Afbrændingsforbuddet påvirker praktiske prøver i brandslukning

10. august 2018

Meddelelse fra Beredskabsstyrelsen: På grund af det landsdækkende afbrændingsforbud bliver de praktiske øvelser på ADR-kurser påvirket.

Afbraendingsforbuddet -paavirker -praktiske -proever -i -brandslukning

Beredskabsstyrelsen har udsendt følgende:

Til godkendte udbydere af farligt gods chaufførkurser (ADR-kurser).

Beredskabsstyrelsen har i en konkret sag taget stilling til gennemførelse af de praktiske øvelser i brandslukning på et ADR-kursus i perioden med de gældende afbrændingsforbud.

Beredskabsstyrelsen kan ikke dispensere fra kravet i punkt 8.2.2.3.8 i ADR om praktiske øvelser på ADR-kurser.

I tvivlstilfælde kan det lokale redningsberedskab vejlede om, hvorvidt den konkrete udførelse af den praktiske øvelse i brandslukning på den enkelte uddannelsesinstitution er omfattet af afbrændingsforbud eller ej. Afgørelse af, hvorvidt der evt. kan meddeles tilladelse på trods af afbrændingsforbud, henhører ligeledes under det lokale redningsberedskab.

For ADR-kurser, hvor det ikke er muligt at gennemføre de praktiske øvelser i brandslukning på grund af afbrændingsforbud, accepteres, at kursisterne gennemfører eksamen som planlagt. ADR-beviser kan dog ikke udstedes (ansøgninger må ikke indsendes i BAT), før de praktiske øvelser i brandslukning er gennemført (efter ophævelse af afbrændingsforbuddet eller efter indhentet tilladelse fra det lokale redningsberedskab).


Med venlig hilsen

Lars Erik Tamborg
Civilingeniør

BEREDSKABSSTYRELSEN
Brandforebyggelse

Datavej 16, 3460 Birkerød

Telefon +45 4590 6000 / Direkte +45 4590 6209

E-mail: brs-bfo-14@brs.dk

www.brs.dk

- TUR

facebook twitter