Dækkeservietter giver brancher lærlingeoverblik

16. august 2018

Ny oplysningskampagne fra DI giver 11 brancher et overblik over de typer af lærlinge og elever, der kan være særligt relevante for dem.

Daekkeservietter -giver -brancher -laerlingeoverblik

For at gøre op med eventuel forvirring over de mange erhvervsuddannelser og hvad virksomhederne kan bruge de udlærte til, har DI udarbejdet ”dækkeservietter” med informationer om uddannelserne inden for 11 forskellige brancher.

- Jeg kan ikke engang selv remse alle uddannelserne op, så det er ikke så mærkeligt, hvis virksomhederne også kan fare vild i udbuddet. Derfor har vi lavet et enkelt værktøj, som kan give inspiration til virksomhedernes lærlingearbejde, siger Lone Folmer Berthelsen, erhvervsuddannelseschef i DI.

Dækkeservietten for transportbranchen giver information om uddannelserne til godschauffør, kranfører, lageroperatør, buschauffør og lufthavnsoperatør.

Overblikket lægges på bordet
For overskuelighedens skyld er dækkeservietterne udarbejdet i A3-form, men også fordi overblikket skal bruges som oplysningsmateriale i forbindelse med arrangementer i DI.

- Det vil blandt andet ske gennem arrangementer i DI’s regionalforeninger, så dækkeservietterne kommer ud og får et liv. Vi håber selvfølgelig også, at virksomhederne vil printe dem ud og hænge dem op ude på virksomhederne, så vi får skabt mere opmærksomhed om de mange gode muligheder for at være med til at uddanne morgendagens faglærte, siger Lone Folmer Berthelsen.

Der skal flere faglærte til
Med trepartsaftalen fra 2016 blev arbejdsmarkedets parter og regeringen enige om, at der frem mod 2025 skal indgås 8.000 til 10.000 ekstra praktikpladsaftaler sammenlignet med 2016, hvor der blev indgået 34.247 praktikpladsaftaler. Allerede i år skal der indgås 2.100 flere praktikpladsaftaler end i 2016. Af dem skal DI’s medlemmer oprette mindst 500 og gerne flere.

- Virksomhedernes ansættelse af lærlinge og elever er en afgørende del af svaret på, at de selvsamme virksomheder har de faglærte medarbejdere, som de skal bruge. Dækkeservietterne kan forhåbentlig hjælpe til med, at vi når i mål, selv om de selvfølgelig kun er en del af løsningen, siger erhvervsuddannelseschefen.

 

- TUR

Download dækkeservietten rettet mod transportbranchen

facebook twitter