Praktikpladsen.dk er blevet fornyet

29. august 2018

Praktikpladsen.dk har fået nyt design og forbedret funktionalitet, der gør det lettere for elever og virksomheder at finde hinanden.

Praktikpladsendk -er -blevet -fornyet 

Som en del af trepartsaftalen skal der sikres en bedre understøttelse af virksomheder og elevers mulighed for at indgå uddannelsesaftaler som en del af elevernes uddannelse.

Praktikpladsen.dk har derfor fået et nyt og tidssvarende design med forbedrede funktionaliteter, der gør det lettere for virksomheder og elever at få et overblik over mulighederne på praktikpladsen.dk. Den opdaterede platform kan nu også tilgås med smartphone og tablet.

Virksomheder og elever skal oprettes
Når de oprettede virksomheder slår praktikopslag op, får eleven en notifikation, hvis den ledige praktikplads er relevant for elevens uddannelse. Virksomheden bliver ligeledes præsenteret for relevante elever, der matcher deres opslag.

Med det nye design er det blevet lettere for virksomhederne at få overblik over egne stillingsopslag og praktikpladsgodkendelser, som kræves for at kunne ansætte lærlinge.

Virksomheder skal huske at oprette praktikpladser
I forbindelse med den nye ordning, praktikplads-AUB, hvor alle virksomheder får tildelt en forskudsopgørelse over, hvor mange lærlinge de skal ansætte for at leve op til virksomhedens mål, skal virksomhederne huske at oprette ledige praktikpladser på praktikpladsen.dk. Virksomheder kan kun søge om en nedsættelse af Praktikplads-AUB, hvis virksomheden forgæves har slået en praktikplads op og søgt en elev på www.praktikpladsen.dk i mindst 90 kalenderdage.

Læs mere om praktikplads-AUB for virksomheder

Gå til praktikpladsen.dk

- TUR  

facebook twitter