Få godskrivning for relevant efteruddannelse på TUR Faglæreruddannelser

5. december 2018

TUR har ansøgt Trafikstyrelsen om godskrivning af faglæreruddannelser, der tæller som relevant efteruddannelse. Find listen for 2019 i TURs kursuskatalog.

Faa -godskrivning -for -relevant -efteruddannelse -paa -TURs -Faglaereruddannelser

Ifølge Trafikstyrelsens bekendtgørelse om kvalitetskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, skal undervisere deltage i relevant efteruddannelse i 3 dage minimum hvert andet år blandt en række emner.

Relevant efteruddannelse på TUR Faglæreruddannelser
På en lang række af TURs faglæreruddannelser og konferencer giver Trafikstyrelsen godskrivning for relevant efteruddannelse. Hvilke faglæreruddannelser, der giver godskrivning, fremgår af TURs online kursuskatalog på tur.dk. Her finder man et ikon i højre side på oversigten og inde i selve kursusbeskrivelsen, står der angivet, hvor mange dage, uddannelsen eller konferencen tæller for.

Hvilke faglæreruddannelser og konferencer, der giver godskrivning, er fastsat efter ansøgning til Trafikstyrelsen, som har forhåndsgodkendt kurserne ud fra det fastsatte indhold.

Se hvilke faglæreruddannelser, der tæller som relevant efteruddannelse i TURs kursuskatalog her:
www.tur.dk/tur-faglaereruddannelser

- TUR

facebook twitter