BUS: Deadline for uddannelseskrav 1. marts 2018

23. februar 2018

Alle buschauffører, der udfører rutekørsel, skal have gennemført handicapbevidstgørende uddannelse inden 1. marts 2018.

BUS-Deadline -for -uddannelseskrav -1-marts -2018

Alle buschauffører, der udfører rutekørsel med personer, skal inden den 1. marts 2018 have gennemført en handicapbevidstgørende uddannelse. Dette betyder, at alle buschauffører fra 1. marts 2018 skal medbringe dokumentation i bussen for at de har modtaget relevant undervisning og dermed lever op til kravet. Uddannelsens sigte er at gøre buschauffører bevidste om handicappedes sårbarhed under rejse. Dette for at give buschaufføren forståelse for de holdnings- og omgivelsesmæssige barrierer, som fysisk og psykisk handicappede står over for.

Flere veje til opfyldelse af krav
Lovgrundlaget fremgår - på baggrund af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder - af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport. Her fremgår det, hvilke muligheder der er for at leve op til kravet om handicapbevidstgørende uddannelse.

Mulighederne er listet herunder, opdelt i henholdsvis AMU-kurser, AMU-kurser, der indeholder kvalifikationsuddannelsen (kørekort) samt erhvervsuddannelser (EUD).

AMU-kurser
Med dokumentation for gennemførsel af følgende AMU-kurser leves der op til kravet:

1. Befordring af handicappede i ordinær rutetrafik, 1 dag (tidligere 2 dage)
2. Befordring af bevægelseshæmmede, 5-dage
3. Modul 1, 2 og 3 på BAB-uddannelsen (også kaldet OST). Her skal alle tre beviser medbringes:
Introduktion til offentlig servicetrafik, 1 dag
Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pasagerer, 2 dage
Befordring af fysisk handicappede passagerer, 2 dage.

AMU-kurser indeholdende grundlæggende kvalifikationsuddannelse efter 1. marts 2013
Man lever også op til kravet, hvis man har gennemført grundlæggende uddannelse (grundlæggende kvalifikationsuddannelse eller intensiv grundlæggende kvalifikationsuddannelse), der er påbegyndt efter den 1. marts 2013, idet emnet fra denne dato har været integreret i uddannelsen. De grundlæggende uddannelser kan opnås både i AMU og via erhvervsuddannelsen.

Med dokumentation for følgende AMU-kurser (påbegyndt efter 1. marts 2013) leves der op til kravet:

4. Personbefordring med bus, 30 dage.
5. Grundlæggende kvalifikationsbevis – bus, 20 dage
6. Personbefordring med bus - ordinær kvalifikation, 50 dage
7. Personbefordring for lastbilchauffører, 15 dage
8. Udvidelse af GK for godschauffører, 5 dage
9. Personbefordring med lille bus, 30 dage

Af samtlige AMU-bevis nævnt i punkt 4 - 9 fremgår det, at ”uddannelsen opfylder uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.”

Erhvervsuddannelser (EUD/EUV/GVU)
Med dokumentation for følgende erhvervsuddannelser (påbegyndt efter 1. marts 2013) leves der op til kravet:

10. Personbefordringsuddannelsen
11. Buschauffør i kollektiv trafik (også hvis det udelukkende er trin 1, buschauffør, der er gennemført)
12. Turistbuschauffør

Dette gælder uanset om uddannelsen er taget som EUD, EUV eller GVU. Dokumentationen for at denne uddannelse er gennemført er svendebrevet eller skolebeviset. Det kan også være en særskilt dokumentation, skolen har underskrevet, som kan have samme størrelse som et AMU-bevis: ”Dokumentation for gennemført handicapbevidstgørende uddannelse”.

Brug for vejledning?
Er man i tvivl om man har den rette dokumentation på plads, henviser vi til, at chauffører og busselskaber kontakter den nærmeste busskole for hjælp og vejledning.

- TUR

facebook twitter