Faglærere på uddannelse i de nye kranuddannelser

9. februar 2018

I denne uge blev det første opkvalificeringskursus for kranfaglærere/eksaminatorer afholdt på AMU Nordjylland.

Faglaereruddannelse -i -de -nye -kranuddannelser -med -fornyelse -af -godkendelsen -som -eksaminatorer

Der var god stemning på holdet og stor tilfredshed blandt faglærerne, da de deltog i TURs faglæreruddannelse om nye kranuddannelser. Her blev faglærerne opdateret med viden om den nye certifikatordning og de ændringer, det har medført i de kranuddannelserne.

For at sikre, at allerede godkendte eksaminatorer inden for de tidligere certifikatområder kategori D, E og B, fortsat kan opretholde deres godkendelser i forhold til de nye certifikatområder, skal faglærerne erhverve nye certifikater inden for en fastsat frist på et halvt år samt deltage i kranfaglæreruddannelse.

Indfasningsperiode
Der gælder særlige regler i indfasningsperiode fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018. Faglæreren kan virke som eksaminator kan frem til 30. juni 2018 med baggrund i sin hidtidige eksaminatorgodkendelse til enten kran B, D eller E efter følgende retningslinjer:

- Eksaminatorgodkendelse til Kran B giver ret til at virke som eksaminator for mobile kraner over 30 tonsmeter
- Eksaminatorgodkendelse til Kran D giver ret til at virke som eksaminator for mobile kraner over 8 til og med 30 tonsmeter
- Eksaminatorgodkendelse til Kran E giver ret til at virke som eksaminator for mobile kraner over 30 tonsmeter.

For derefter at opretholde sin eksaminatorgodkendelse skal faglæreren inden 30. juni 2018 have deltaget i den særlige eksaminatoropdatering/faglæreruddannelse, som gennemføres af TUR samt som minimum have erhvervet samme certifikat, som faglæreren hidtil har eksamineret i. For at kunne opdatere alle de godkendte eksaminatorer gennemføres i alt 4 faglæreruddannelser.

De efterfølgende kurser gennemføres i uge 9 og 16 på EUC Lillebælt og i uge 15 på TEC i Hvidovre.

Tilmelding til uge 9 på EUC Lillebælt

Tilmelding til uge 15 på TEC i Hvidovre

Tilmelding til uge 16 på EUC Lillebælt

- TUR

 

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag