Flere unge på vej ind i busbranchen

8. februar 2018

12 elever fra UCplus i Skovlunde har netop bestået grundforløbet. Nu står der kun 8 ugers undervisning på hovedforløbet mellem dem og deres første praktikperiode, hvor de skal ud og køre rutebus.

Flere -unge -paa -vej -ind -i -busbranchen

Torsdag d. 25. januar bestod 12 elever grundforløb 2 på erhvervsuddannelsen til buschauffør i kollektiv trafik på UCplus i Skovlunde. De 12 elever har gennemført 20 ugers skole og forude venter otte ugers hovedforløb, hvor de skal tage buskørekort. Når de otte uger er omme, er de kommende faglærte buschauffører klar til deres første praktikperiode, hvor de skal ud og køre rutebus.

Elevløn fra start har været med til at sikre høj gennemførsel
Som noget særligt har de 12 elever alle haft praktikplads og fået elevløn fra den første dag på grundforløbet. Kun en enkelt elev er sprunget fra et par uger inde i grundforløbet. Det giver en frafaldsprocent på lige under 8%. Landsgennemsnittet for frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb ligger på næsten 30%.

Ifølge Vibe Kittelmann, der er vicedirektør på UCplus, har det, at de har fået elevløn fra start, været en medvirkende årsag til en meget høj gennemførselsprocent på grundforløbet sammenlignet med erhvervsuddannelserne generelt.

- Eleverne har fra den første dag indgået en praktikaftale med en arbejdsgiver og er derfor i et ansættelsesforhold, mens de går på skole. Det holder dem til ilden. En ting er, at de får udbetalt næsten det dobbelte af en SU, en anden er, at de unge føler en større forpligtelse til at møde op til undervisning, når de får løn fra en arbejdsgiver.

- Fravær bliver altid taget op med deres praktikplads, og på den måde kan du i værste fald risikere at blive sagt op, hvis du bliver ved med at blive væk. Og det er med til at sikre en høj grad af motivation for at gennemføre uddannelsen,” fortæller Vibe Kittelmann.

Vibe Kittelmann sender en stor tak til de busselskaber, der har indgået praktikaftale med eleverne og bakket op om at udbyde en grunduddannelse med fuld løn.

- TUR

På billedet ses
Mike Knudstrup, Arriva
Zoritsa Spasova, Nobina
Rasmus Meisner, Arriva
Nicklas Offenberg, Arriva
Mustafa Simsir, Arriva
Patrick Svarer, Nobina
Emil Dybdal Stampe, Arriva
Nicklas Lenler, Arriva
Hamze Adan, Arriva
Barbara Medveczky, Keolis
Abdulrahim Ibrahim, Arriva
Ane Witt, Anchersen
samt de to faste undervisere: Eyvind Fahlberg og Flemming Jacobsen  

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag