Ny censorvejledning for gaffeltruck

1. februar 2018

Censorvejledningen for gaffeltruckcertifikatprøverne er blevet opdateret på baggrund af ny bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser.

Ny -opdateret -censorvejledning -for -gaffeltruckcertifikatproeverne 

Arbejdstilsynet udstedte ved udgangen af 2017 en ny bekendtgørelse om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Bekendtgørelsen danner baggrund for, at Arbejdstilsynet kan fastlægge regler for certifikatprøverne inden for blandt andet gaffeltruckområdet.

Enkelte justeringer
Reglerne for certifikatprøverne er defineret i de såkaldte censorvejledninger inden for de forskellige certifikatområder. Censorvejledningen for gaffelstablercertifikat (A) og gaffeltruckcertifikat (B) er derfor netop blevet opdateret.

Der er dog tale om ganske få ændringer i forhold til den hidtidige. Ændringerne vedrører primært opdaterede bekendtgørelseshenvisninger mv. samt en præcisering af kravene til censorerne.

Censorvejledningen er relevant for alle, der underviser inden for gaffeltruckområdet samt for de eksterne censorer, som medvirker til at bedømme certifikatprøverne. Censorvejledningen blev endvidere gennemgået og drøftet ved konferencen for gaffeltruckfaglærere i august 2017.

Censorvejledningen kan downloades fra skolerne rum på tur.dk

- TUR

facebook twitter