Nyheder

Januar 2018

26/1 -
Transporten hitter på YouTube
YouTube har listet de største reklamehits på tjenesten i Danmark i 2017. Transporterhvervet leverer varen på en flot fjerdeplads. Transportens Udvi… Læs mere
25/1 -
Engagerede lærlinge viste de unge vejen til en transportuddannelse
DM i Skills 2018 løb af stablen i MCH Messecenter Herning i sidste uge. Her kunne de besøgende på TURs stand få hjælp af de nye ambassadørlærlinge til… Læs mere
25/1 -
Ny ordning skal skabe flere praktikpladser
Praktikplads-AUB skal give virksomhederne incitament til at tage flere lærlinge. Måltallet for hver virksomhed opgøres ud fra oplysninger om virksomhe… Læs mere
25/1 -
Opdatering af kranfaglærernes godkendelser på TURs område
I forbindelse med overgangen til den nye certifikatstruktur på kranområdet stilles der nye krav til eksaminatorerne på de respektive kranuddannelser p… Læs mere
19/1 -
Transport-ambassadørerne er klar på Skills
De nye ambassadører for transportuddannelser har siden december gjort en stor indsats for at synliggøre livet som transportlærling på de sociale medie… Læs mere
18/1 -
Nye faglærerkurser i ADR førstehjælp og brand
Kurset er krav for undervisere i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods-uddannelsen. For at modtage e… Læs mere
18/1 -
Så går det løs på Skills!
Transportuddannelserne er i disse dage repræsenteret ved DM i Skills. På TURs stand kan de besøgende komme tæt på livet som transportlærling og selv p… Læs mere
18/1 -
10 elever afslutter grundforløbet på bus i Vejen
Den 16. januar afsluttede DEKRAs første hold buselever grundforløbet på erhvervsuddannelsen Buschauffør i kollektiv trafik. Holdbillede af de nye cha… Læs mere
15/1 -
Forsøg med GF1 skal fastholde erhvervsskoleelever
Et nyt forsøg med øget adgang til grundforløb 1 skal give flere unge mulighed for at begynde på en erhvervsuddannelse. Aftalekredsen bag erhvervsud… Læs mere
12/1 -
Mulighed for flere kørekort kan gavne praktikforløb
Manglende sololastbiler i virksomhederne kan give udfordringer med at beskæftige lærlinge mellem første og anden skoleperiode. Fleksibilitet på uddann… Læs mere
11/1 -
Følg os på Facebook
Bliv klogere på DM i Skills, de transportfaglige erhvervsuddannelser og livet som transportlærling på Facebooksiden ’Min transportuddannelse’. På F… Læs mere
9/1 -
Velafholdt info-møde om de nye kranuddannelser
Den 3. januar gennemførte TUR et kraninformationsmøde med skolerne på EUC Lillebælt. Download præsentation fra mødet her. På mødet blev flg. emner … Læs mere
5/1 -
Konflikthåndteringsspil til bus og taxi
Fokus på kommunikation og kundepleje bliver større og større inden for personbefordringsområdet. Derfor har TUR Forlag lavet konflikthåndteringsspil t… Læs mere
4/1 -
Ny taxiuddannelse godkendt
Ny lovgivning på taxiområdet medfører nye uddannelseskrav. Med den nye taxilov, der trådte i kraft 1. januar, stilles der nye krav til chauffører. … Læs mere
4/1 -
Ny lovgivning på taxiområdet - Hvad er op og hvad er ned?
Den 1. januar 2018 trådte en ny taxilov i kraft og det medfører en række ændringer. Men hvilke konsekvenser har disse ændringer for taxiområdet genere… Læs mere
2/1 -
Hjemmeside besvarer spørgsmål om ny taxilov
Den nye taxilov trådte i kraft mandag den 1. januar 2018. På Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens nye hjemmeside taxilov.dk kan du finde brugervenlige i… Læs mere