Mulighed for flere kørekort kan gavne praktikforløb

12. januar 2018

Manglende sololastbiler i virksomhederne kan give udfordringer med at beskæftige lærlinge mellem første og anden skoleperiode. Fleksibilitet på uddannelsen og i virksomheden kan være en løsning.

Mulighed -for -flere -koerekort -kan -gavne -praktikforloeb

ATL har været ude at lave en rundspørge blandt transportskolerne om muligheden for at planlægge uddannelsesforløb, så lærlingene i nogle tilfælde kan tage kørekort til påhængskøretøj tidligere i forløbet.

Baggrunden er, at mange virksomheder ikke har sololastbiler og derfor kan have svært ved beskæftige lærlinge uden kørekort til påhængskøretøj i praktikperioden, der ligger mellem 1. og 2. skoleperiode.

Muligheden for at få både C-kørekort (lastbil) og C/E-kørekort (lastbil med påhængskøretøj) på første skoleperiode i hovedforløbet ser ud til at være løsningen. En løsning, som skolerne kan tilbyde, men som kræver, at virksomheden siger god for det, ifølge Henrik Helios, udddannelsesleder på EUC Lillebælt.

- Vores opgave er at hjælpe både virksomhederne og eleverne. Og vi har oplevet, at det er nemmere at finde en praktikplads til eleverne, når vi kan uddanne dem på denne måde, siger Henrik Helios.

For at denne løsning kan fungere, må virksomhederne også indstille sig på at være lidt fleksible med lærlingen.

- Det er formentlig ikke alle lærlinge, der vil kunne klare at tage begge kørekort i samme skoleperiode. De vil få brug for ekstra hjælp, mener både Henrik Helios og Lars William Wesch, branchedirektør i ATL.

- Hvis man forsøger, og det ikke lykkes, skal virksomheden være indstillet på at forlænge uddannelsen eller finde andre måder at hjælpe på, siger Lars William Wesch.

Læs den oprindelige artikel hos ATL 

- TUR  

facebook twitter