Ny lovgivning på taxiområdet - Hvad er op og hvad er ned?

4. januar 2018

Den 1. januar 2018 trådte en ny taxilov i kraft og det medfører en række ændringer. Men hvilke konsekvenser har disse ændringer for taxiområdet generelt og mere specifikt for nuværende og nye chauffører? TUR har fundet svarene på en håndfuld af disse spørgsmål på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens nye hjemmeside taxilov.dk.

Ny -lovgivning -paa -taxiomraadet -Hvad -er -op -og -hvad -er -ned 

Hvilke chauffører sker der ændringer for?
Alle chauffører, der skal udføre erhvervsmæssig persontransport i køretøjer, der kræver kørekort til kategori B – almindelig personbil – bliver påvirkede. Det dækker over taxikørsel, kørsel for offentlig myndighed, herunder flexkørsel og sygetransport, samt limousinekørsel.

Påvirker det kvalifikationsuddannelsen?
Ja, kvalifikationsuddannelsen ændrer varighed og vægtningen af indholdet revideres med større fokus på kundeservice, kommunikation og konflikthåndtering. Den netop godkendte kvalifikationsuddannelse ”Kvalifikation til persontransport i mindre køretøjer” har en varighed på 10 dage.

Læs målbeskrivelsen for 48652 ”Kvalifikation til persontransport i mindre køretøjer”

Hvilket fokus er der på kvalifikationsuddannelsen?
På kvalifikationsuddannelsen bliver deltagerne undervist i arbejdsret, færdselslovgivning, arbejdsmiljø, ergonomi, førstehjælp, befordring af særlige grupper samt taxilovgivningen. Derudover er der et skærpet fokus på emnerne kundeservice, kommunikation og konflikthåndtering. I uddannelsen er der indlagt praktisk kørsel, hvor deltagerne undervises i rutineret, passagervenlig og energirigtig kørsel samt brug af GPS.

Hvem kan tage kvalifikationsuddannelsen?
For at deltage på kurset skal man være fyldt 21 år og have haft gyldigt kørekort i mindst 3 år, samt leve op til sprogkrav dansk niveau 2.

Mere om kvalifikationsuddannelsen og udbydere

Erhvervskørekortet B-ep bortfalder – hvad betyder det?
Fremover skal man have en kvalifikationsuddannelse på 10 dage, som afsluttes med en teoretisk og en praktisk prøve. Det betyder også, at den praktiske prøve ikke længere skal gennemføres og vurderes af sagkyndige hos politiet, men aflægges hos uddannelsesudbyderen ved afslutningen af kvalifikationskurset.

Hvilket kort skal man så have?
Der vil ikke længere være tale om førerkort, der udstedes af kommunerne, men om ’chaufførkort’ der skal ansøges om hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Hvem kan få et chaufførkort?
For at blive godkendt til udstedelse af et chaufførkort skal man, udover at være fyldt 21 år, have haft kørekort i mindst 3 år og have gennemført kvalifikationskurset. Derudover skal man leve op til en række krav om helbred, vandel og god skik. Alt det skal man kunne dokumentere over for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Hvad skal man, hvis man allerede har et førerkort fra en kommune?
Der kan køres på eksisterende førerkort, indtil det udløber. Fra 1. januar 2018 gælder alle eksisterende førerkort til kørsel i hele Danmark. Der kan søges om ombytning til chaufførkort 6 måneder før, førerkortet udløber.

Hvad hvis man kører OST/Flex og kun har et kursusbevis (kvalifikationsbevis, uddannelsesbevis)?
Man kan fortsætte OST/Flex-kørslen på sit kursusbevis, så længe man har erhvervskørekort (kat. B-EP). Inden erhvervskørekortet udløber, skal man søge om at få udstedt et chaufførkort.

- TUR

Læs alt om den nye taxilov og find svar på spørgsmål på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens nye hjemmeside taxilov.dk

 

facebook twitter