Ny taxiuddannelse godkendt

4. januar 2018

Ny lovgivning på taxiområdet medfører nye uddannelseskrav.

Ny -taxiuddannelse -godkendt

Med den nye taxilov, der trådte i kraft 1. januar, stilles der nye krav til chauffører. Kvalifikationsuddannelsen ændrer varighed og vægtningen af indholdet revideres med større fokus på kundeservice, kommunikation og konflikthåndtering. Derudover er erhvervskørekortet B-ep bortfaldet og førerkortet udskiftet med et chaufførkort, der udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Kvalifikationsuddannelsens skærpede fokus
Den netop godkendte kvalifikationsuddannelse ”Kvalifikation til persontransport i mindre køretøjer” har en varighed på 10 dage. Uddannelsen er målrettet chauffører, der skal udføre erhvervsmæssig persontransport i køretøjer, der kræver kørekort til kategori B; almindelig personbil. Det dækker over taxikørsel, kørsel for offentlig myndighed, herunder flexkørsel og sygetransport, samt limousinekørsel.

På kvalifikationsuddannelsen bliver deltagerne undervist i arbejdsret, færdselslovgivning, arbejdsmiljø, ergonomi, førstehjælp, befordring af særlige grupper, samt taxilovgivningen. Derudover er der et skærpet fokus på emnerne trafiksikkerhed, kundeservice, kommunikation og konflikthåndtering. I uddannelsen er der indlagt praktisk kørsel, hvor deltagerne undervises i rutineret, passagervenlig og energirigtig kørsel, samt brug af GPS.

For at deltage på kurset skal man være fyldt 21 år og have haft gyldigt kørekort i mindst 3 år, samt leve op til sprogkrav dansk niveau 2.

Erhvervskørekortet B-ep bortfalder
Inspektør Johnny Bengtson fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har arbejdet med implementeringen af den nye taxilov. En af de største ændringer, som han ser det, er, at chauffører ikke længere skal have erhvervskørekortet til kategori B-ep:

- At erhvervskørekortet bortfalder, betyder, at der nu stilles helt andre og anderledes krav til chaufførerne. Fremover skal man have en kvalifikationsuddannelse på 10 dage, som afsluttes med en teoretisk og en praktisk prøve.

Hurtigere og mere simpel prøveprocedure
Det betyder også, at den praktiske prøve ikke længere skal gennemføres og vurderes af sagkyndige hos politiet, men aflægges hos uddannelsesudbyderen ved afslutningen af kvalifikationskurset.

- Dette vil uden tvivl komme deltagerne og branchen til gode, idet man opnår en mere smidig prøveaflæggelsesform. Det giver skolerne en langt større fleksibilitet til, at kunne planlægge kurserne og prøverne, så deltagerne kan blive afprøvet umiddelbart i forbindelse med, at kurset afsluttes, siger Johnny Bengtson.

De praktiske prøver bedømmes af en godkendt kørelærer, der ikke har deltaget i undervisningen af den pågældende deltager. Derudover skal minimum 10 pct. af de praktiske prøver på det enkelte uddannelsessted gennemføres med bedømmelse af en godkendt kørelærer ansat på et andet godkendt uddannelsessted.

Førerkort bliver til chaufførkort
En anden stor ændring, lovændringen har medført, er, at der ikke længere er tale om førerkort, der udstedes af kommunerne, men om chaufførkort, der skal ansøges om hos Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

- For at blive godkendt til udstedelse af et chaufførkort skal man, udover at være fyldt 21 år, have haft kørekort i mindst 3 år og have gennemført kvalifikationskurset. Derudover skal man leve op til en række krav om helbred, vandel og god skik. Alt det skal man kunne dokumentere over for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, siger Johnny Bengtson.

For at ansøge om et chaufførkort skal man via styrelsens digitale ansøgningsformular med NemID. I ansøgningsformularen skal ansøgeren give samtykke til, at styrelsen må indhente straffeattest og behandle vedkommendes lægeattest. Lægeattest fremsendes på baggrund af et helbredstjek hos lægen.

- Det er vigtigt, at der gives samtykke og at lægeattesten sendes til os, inden man begynder på kvalifikationskurset. Gør man det, kan styrelsen behandle ansøgningen hurtigere, når kurset er gennemført, afslutter Johnny Bengtson.

Læs målbeskrivelsen for 48652 ”Kvalifikation til persontransport i mindre køretøjer”

Læs alt om den nye taxilov og find svar på spørgsmål på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens nye hjemmeside taxilov.dk  

facebook twitter