Nye faglærerkurser i ADR førstehjælp og brand

18. januar 2018

Kurset er krav for undervisere i elementær brandbekæmpelse og førstehjælp i forbindelse med transport af farligt gods-uddannelsen.

Nye -faglaererkurser -i -ADR-foerstehjaelp -og -brand

For at modtage et kursusbevis er det et krav, at man deltager i alle undervisningslektionerne og bestået eksamen. Bemærk kravene for deltagelse.

1636 - Instruktør ADR Førstehjælp og Brand NYE
Dette kursus er for nye sikkerhedsrådgivere der skal undervise i de praktiske øvelser i brand og førstehjælp. 
Dato: 29. - 31. januar 2018
Varighed: 3 dage
Tilmeldingsfrist: 20. januar

Læs mere om kurset for nye

1641 - 1-dags repetitions "Instruktørkursus i brand og førstehjælp til farligt godschaufføruddannelsen"
Dette kursus er for dem, der skal have forlænget deres instruktørkursusbevis i "brand og førstehjælp til farligt gods i chaufføruddannelsen". Bevisets gyldighed forlænges for en ny 5-årig periode, såfremt indehaveren inden for det sidste år før bevisets udløbsdato har gennemført et repetitionskursus med tilfredsstillende resultat.
Dato: 26. februar 2018
Varighed: 1 dag
Tilmeldingsfrist: 20. februar

Læs mere om repetitionskurset  

- TUR

facebook twitter