Opdatering af kranfaglærernes godkendelser på TURs område

25. januar 2018

I forbindelse med overgangen til den nye certifikatstruktur på kranområdet stilles der nye krav til eksaminatorerne på de respektive kranuddannelser på TURs område.  

Opdatering -af -kranfaglaerernes -godkendelser -paa -TURs -omraade

De nye krav er stillet jf. Arbejdstilsynets bestemmelser for godkendelse af eksaminatorer. Ifølge godkendelsesreglerne skal eksaminatorerne bl.a. være i besiddelse af krancertifikater til de områder, de skal undervise i.

For at sikre, at allerede godkendte eksaminatorer inden for de tidligere certifikatområder kategori D, E og B, fortsat kan opretholde deres godkendelser i forhold til de nye certifikatområder, skal disse erhverve nye certifikater inden en fastsat frist på et halvt år.

Det betyder, at faglærere, som er godkendt som eksaminatorer, inden den 1. juli 2018 skal have erhvervet nye certifikater og deltaget i nedenstående eksaminator-opdateringsuddannelse.

Faglærerkurserne afholdes efter følgende plan:

Uge 6 hos AMU Nordjylland
Læs mere om kurset

Uge 9 hos EUC Lillebælt
Læs mere om kurset

Uge 15 hos TEC
Læs mere om kurset

Uge 16 hos EUC Lillebælt
Læs mere om kurset

- TUR

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag