Dispensation til udstedelse af førerkort

30. juli 2018

Politiet har nu meddelt, at der i visse tilfælde kan ansøges om dispensation til udstedelse af førerkort på baggrund af et midlertidigt kørekort.

Dispensation -til -udstedelse -af -foererkort 

Da der kan være ganske lang ventetid på at få fornyet kørekort, hvis ansøgningen skal over kriminalregistret eller have en lægepåtegning, vil man i nogle tilfælde have midlertidigt kørekort i flere måneder og kan derfor ikke få fornyet et udløbet førerkort.

Imidlertid har Rigspolitiet fundet en løsning, så der i de nævnte tilfælde kan gives dispensation til udstedelse af førerkort uden forevisning af originalt kørekort.

Dispensationen kan f.eks. begrundes i, at sagsbehandlingen af en fornyelse af en ansøgers kørekort tidsmæssigt er trukket ud over udløbsdatoen for førerkortet, og at ansøgeren derfor ikke vil have mulighed eksempelvis at udføre et arbejde som chauffør.

- TUR

Download Rigspolitiets interne vejledning til politikredsene

facebook twitter