Ændring af regler for mistet førerret til store køretøjer

1. juni 2018

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har fra den 1. juni ændret på reglerne ved frakendelse og generhvervelse af kørekortet til store køretøjer.

Aendring -af -regler -for -mistet -foererret -til -store -koeretoejer 

I dag, fredag den 1. juni, træder en ændring i kraft for frakendelses- og generhvervelsessystemet for de store køretøjskategorier, hvis der er sket overtrædelse af reglerne om overlæs, køre- og hviletid samt reglerne vedrørende takografen. Fremover vil frakendelsen således kun gælde førerretten til de store køretøjskategorier, så overtræderen fortsat kan køre bil og motorcykel.

Derudover indføres der nye regler for gennemførelse af kurser i køre-hviletid og brug af takografen som betingelse for at kunne bevare og generhverve førerretten.

- TUR

Læs bekendtgørelsen BEK nr 357 af 25/04/2018

facebook twitter