Fakta om prøver i AMU

25. maj 2018

I det nye AMU stilles der krav til, hvilke uddannelser der skal afsluttes med en prøve.

Fakta -om -proever -i -AMU

Uddannelser med prøver
Det forventes, at der fra begyndelsen af 2019 vil være prøve på alle nye uddannelser, delmål og enkeltfag samt på eksisterende uddannelser og enkeltfag, der har en aktivitet på mere end 0,5 årselev om året.

Alle uddannelser, hvor der er findes en prøve ved uddannelsens start, afholdes med prøve, medmindre uddannelsen er fritaget eller de enkelte deltagere har fået dispensation.

Efteruddannelsesudvalgene vurderer selv, om der også skal udvikles prøver til en uddannelse med lav aktivitet – det vil sige mindre end 0,5 årselev om året.

Udarbejdelse og afholdelse af prøver
Det er efteruddannelsesudvalgenes ansvar at udarbejde prøverne i løbet af 2018 og frem til udgangen af 2019 i samarbejde med skoler og andre relevante samarbejdspartnere. Prøverne udarbejdes i et enkelt format som praktiske, mundtlige, skriftlige prøver eller en kombination af disse og tilpasses uddannelsen, så afholdelse af prøven bliver en naturlig del af kurset. Tidsmæssigt afholdes prøven inden for den normale, centralt fastsatte varighed af uddannelserne.

På certifikatuddannelser, hvor en anden myndighed stiller krav til prøven, er den dén myndighed, der er ansvarlig for eventuel udvikling af en prøve.

Det skal sikres, at prøvedeltagerne ikke kender til prøven i forvejen, men da prøverne skal bruges flere gange, er det ikke nødvendigt, at prøvematerialet er ukendt for underviseren.

Betingelserne for at bestå er også efterudvalgenes ansvar i samarbejde med skoler og andre relevante samarbejdspartnere. Hvis man gennemfører en prøve, men man ikke består, er der mulighed for at tage prøven igen eller deltage i uddannelsen igen. Der er ingen kobling mellem adgang til VEU-godtgørelse og prøveresultat.

- TUR

Læs også "Det nye AMU: Prøver i AMU håndteres nemmest digitalt"

Læs også om bevistyperne i det nye AMU

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag