Fjernundervisning skal gøre AMU fleksibelt

25. maj 2018

Digitale læringsteknologier er et centralt punkt i trepartsaftalen. Det skal dog ses som et muligt supplement til undervisningen og ikke som en erstatning. Det mener Kjeld Møller Pedersen, professor ved Syddansk Universitet og formand for VEU-rådet.

Fjernundervisning -skal -goere -AMU-fleksibelt 

Forsøg med fjernundervisning i AMU og VEU-godtgørelse ved ikke-tilstedeværelsesundervisning er nogle af de initiativer, som regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en aftale om som en del af trepartsaftalen. Formålet er at et skabe muligheder for mere fleksibilitet, der kan imødekomme virksomhedernes og deltagernes forskellige behov for læring. Samtidig skal det bidrage til at øge tilgængeligheden af kurser, som vil være uafhængige af tidspunkter og geografi.

Prøver gør fjernundervisning muligt
Kjeld Møller Pedersen, professor ved Syddansk Universitet og formand for VEU-rådet, der rådgiver undervisningsministeren om erhvervsrettet og almen voksen- og efteruddannelse, har som medlem af en ekspertgruppe for voksen- og videreuddannelse været med til at komme med anbefalinger til løsningsmodeller for, hvordan man kan styrke voksen-, efter- og videreuddannelsessystemet. Her har fjernundervisning længe været kendt som et alternativ til at skabe fleksible undervisningsformer.

- Vi har foretaget en vurdering af noget, der ikke er så nyt, men som kan erstatte fysisk tilstedeværelsesundervisning i nogen grad, siger Kjeld Møller Pedersen.

I AMU har det traditionelt været det, at en deltager har været fysisk til stede på et kursus, der har været baggrunden for, at faglæreren har kunnet vurdere, om deltageren har nået målet på AMU-kurset. Med indførsel af prøver i AMU, vil bedømmelsen ligge i, om deltageren består prøven.

- Der har været begrænsninger på, hvor stor en del af et kursus, der kunne afvikles som fjernundervisning, men den øgede fokus på afprøvning efter kurserne har gjort det til et mindre problem. Tilstedeværelse har tidligere som regel været parameteret for at kunne bestå, men nu har flere prøver åbnet op for fjernundervisning som et godt supplement.

Tid og rum er centralt
Med nye muligheder for at tilrettelægge undervisningsforløb med fjernundervisning vil deltageren opleve øget frihed i undervisningen, der i højere grad kan imødekomme deltagerens og virksomhedernes behov for fleksibilitet.

- Det bliver nok aldrig 100% fjernundervisning, men det kan erstatte dele af undervisningsforløbet. Vi har allerede afviklet og afprøvet forløb med blended learning, og tid og rum er virkelig kodeordet her, siger Kjeld Møller Pedersen.

Undervisningsforløb kaldes ’blended learning’, når undervisningen, hvor fysisk tilstedeværelse er nødvendig eksempelvis for at gennemføre praktiske øvelser, suppleres med fjernundervisning for de teoretiske dele. Dermed oplever kursisten en øget frihed i undervisningen ifølge Kjeld Møller Pedersen:

- Du er i langt højere grad friere stillet med tid og sted for undervisningen. Kurset kan afvikles i højere grad, så det passer kursistens daglige rytme, siger Kjeld Møller Pedersen.

Velovervejet planlægning af forløb
Når overvejelserne omkring planlægningen af et undervisningsforløb lander på fjernundervisning, er det ifølge Kjeld Møller Pedersen vigtigt at afveje fordele og ulemper ved fjernundervisningen.

- Man skal passe på med at falde i svime og tænke, at det her kan erstatte tilstedeværelsesundervisningen fuldstændig, for det kan den ikke. Der er rigtig meget undervisning, der kræver tilstedeværelse, og at man øver sig. Det kræver en fysisk tilstedeværelse at øve sig på tingene i praksis, pointerer Kjeld Møller Pedersen.

- TUR

Find fjernundervisningskurser i AMU på amu.nu

Læs også "AMU.nu er i luften"

Læs også "Sådan ser det nye AMU ud"

facebook twitter