Håndhævelse af regler om medbragt chaufførkort udskydes

16. maj 2018

Taxi: Ventetider på behandling af ansøgninger om chaufførkort og fornyelse af førerkort udskyder håndhævelse af regler om medbringelse af gyldigt chaufførkort.

Haandhaevelse -af -regler -om -medbragt -chauffoerkort -udskydes 

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har modtaget overvældende mange ansøgninger om chaufførkort, hvilket har gjort det svært for styrelsen at behandle alle ansøgninger om chaufførkort inden for de ca. 4 uger som oprindeligt forventet.

Derfor har der været indgået en aftale mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og Rigspolitiet om, at der i en periode ikke ville ske håndhævelse af reglerne om medbringelse af gyldigt chaufførkort eller førerkort i bilen for chauffører, der har en ansøgning under behandling i styrelsen.

Perioden forlænges
Perioden er nu ifølge Transport-, bygnings- og boligminister, Ole Birk Olesen (LA), forlænget indtil videre. Ole Birk Olesen har meldt ud, at styrelsen vil rette fornyet henvendelse til Rigspolitiet, når sagsbehandlingstiden er på et rimeligt niveau, således at der på ny kan ske håndhævelse af reglerne om medbringelse af gyldigt chaufførkort eller førerkort i bilen.

Aftalen om udskydelsen har efter aftale med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og politiet været meldt ud i Dansk Taxi Råds nyhedsbrev, samt på deres facebookside og hjemmeside.

- TUR

Læs Ole Birk Olesens endelige svar

 

facebook twitter