Hans Kjeldgaard Christiansen: Det bliver godt!

25. maj 2018

Hans Kjeldgaard Christiansen, Sekretariatschef i Transporterhvervets Uddannelser, ser forventningsfuld på testning i AMU på transportområdet: ”Det bliver godt!” 

Leder -det -bliver -godt

Af Hans Kjeldgaard Christiansen, Sekretariatschef i Transporterhvervets Uddannelser.

Vi oplever en positiv tilgang fra skolernes side og store forventninger til den igangværende revision og uddannelsesgennemgang af AMU som en del trepartsaftalen. Det er tydeligt, at viljen til at forbedre AMU er til stede og ønsket om øget fleksibilitet markant. Den indgåede trepartsaftale bliver modtaget særdeles positivt.

Det er godt!

Derfor er den igangværende gennemgang af AMU-uddannelserne, kommende justeringer, delmål, nedlæggelser/arkiv m.v. centrale fokuspunkter i skoleverdenen. På komplementær vis tillige hos efteruddannelsesudvalgene og hos parterne. I et frugtbart samspil mellem skoler og partsrepræsentation skal det nye AMU udfolde sig og her er det rart at konstatere, at hvad angår transportområdets uddannelser, da er energien og viljen til gode resultater til stede. Dette bekræftes gennem en lang række interviews, som TUR har gennemført med skolechefer over hele landet.

Det er godt!

Hvad angår den kommende testning i AMU, ja så modtages dette som en gylden mulighed for øget kvalitet og dokumentation af værdien af vores uddannelser. Skolerne bakker op og er klar til udfordringen. Som en skolechef siger: ”Prøverne dokumenterer, hvordan en kompetence er opnået og hvordan den er bestået. Det er vi ikke nervøse for…”, en anden udtaler: ” Vi er vant til at håndtere mange prøver og kursister med forskellige behov”. Med andre ord: skolerne er ikke umiddelbart bange for indførelsen af et obligatorisk prøvekoncept. Og i TUR er vi heller ikke bange for test i AMU. Vi er vant til testning i uddannelsessystemet: 80.000 certifikatprøver årligt!

Det er godt!

Men samtidig skal det ikke glemmes, at skolerne af gode grunde ønsker prøveafholdelse og afvikling gennemført så effektivt og administrativt nemt som muligt. En skolechef siger: ”Vi skal have realistiske og gangbare løsninger, der ikke påfører skolerne meningsløse administrative byrder”.

Desuden er skolerne optaget af, ligesom efteruddannelsesudvalgene, at kvaliteten af prøverne er høj. Prøverne skal afspejle erhvervede kompetencer i henhold til opstillede uddannelsesmål og prøverne skal løbende vedligeholdes og gennemføres på et regulært og rettidigt/gennemsigtigt grundlag. Formen og arkitekturen af prøvernes nærmere opbygning fastsættes af efteruddannelsesudvalgene, og dette bør ske i en form, hvor: ”Det bør slet ikke være en mulighed at køre med papirprøver. Det skal naturligvis være digitalt, så vi kan integrere det i undervisningen og i planlægningen af den”, som en skolechef fra en af landets største skoler siger. En anden udtaler: ”Det er klart, at prøverne skal foregå digitalt fremadrettet – det skal være simpelt og enkelt”… og dette omfatter både afholdelse af teoretiske prøver og registrering af praktiske prøver.

Med denne tilgang til testning i AMU, så:

Bliver det godt!

 

Læs også "Kommentar: Test sikrer motivation blandt kursusdeltagerne" 

Læs også "Det nye AMU: Skole håber på realistiske og gangbare løsninger"

Læs også "Det nye AMU: Prøver i AMU håndteres nemmest digitalt"

facebook twitter