Møderække med skolerne om lærepladsgaranti

4. maj 2018

En lærepladsgaranti til unge, der har bestået grundforløbet rettet mod vejgodstransportuddannelsen, er på vej. Derfor afholdes nu en række møder med skolerne.

Moederaekke -med -skolerne -om -laerepladsgaranti

ATL lancerede i februar måned lærepladsgarantien – også kaldet praktikpladsgarantien. Det er en garanti, der gælder for alle elever på grundforløbet til godschaufføruddannelsen. Ordningen træder i kraft, hvis eleverne ikke selv er lykkedes med at skaffe en praktikplads én måned før grundforløbet afsluttes. Garantien kommer til at omfatte grundforløbselever, der starter til august 2018.

Det er dog en betingelse, at den unge selv aktivt søger efter en læreplads. Eleven skal være motiveret til at blive godschauffør og parat til at flytte sig for at få et arbejde. Eleven skal være egnet til at gennemføre uddannelsen, f.eks. i forhold til helbredskravene til kørekort.

Møder om lærepladsgarantien
Transportskolerne får en central rolle omkring lærepladsgarantien med at garantere elevens berettigelse til at søge garantien. Derfor gennemføres der fredag den 4. maj det første af tre introduktionsmøder med skolerne og ATL. Her skal de sammen etablere det formelle samarbejdsgrundlag, der kan få lærepladsgarantien til at fungere optimalt både i praksis på skolerne og for de berettigede elever.

Proceduren for lærepladsgarantien bliver, at skolerne skal tilmelde interesserede elever til garantiordningen ved begyndelsen af grundforløb 2. Skolerne skal løbende sikre, at eleverne lever op til kravene om at være aktivt søgende efter læreplads, motiverede under grundforløb 2, samt egnede til at gennemføre uddannelsen.

Formålet med en lærepladsgaranti:

  • Sikre at alle egnede elever får en læreplads
  • Signalværdi – rekruttering til uddannelsen og branchen
  • Naturlig forlængelse af bl.a. TU-kampagnen
  • En ekstra støtte til skolernes praktikpladsopsøgende arbejde

- TUR

Læs også nyheden ”Lærepladsgaranti bakkes bredt op"

Læs også nyheden ”Praktikpladsgaranti en løsning på chaufførmangel" 

Læs også nyheden ”Transportskolerne med på ATLs årsdag"

 

Fakta:
- På landsplan er der er der 6242 virksomheder som er registreret med branchekoden 4941 (Vejgodstransport)
- 811 af disse er godkendt som praktikvirksomheder
- Af disse er der kun 237 virksomheder, der lige nu har lærlinge
- Udmøntningen af lærerpladsgaranti sker i et samarbejde med en samlet transportbranche.

facebook twitter