Sådan ser det nye AMU ud

25. maj 2018

Aktiviteten og kvaliteten i AMU skal styrkes. Samtidig skal det være mere fleksibelt og mere overskueligt for brugerne at benytte sig af uddannelserne i AMU. Se hvilke initiativer, der skal understøtte disse målsætninger.

Saadan -ser -det -nye -amu -ud 

Målsætningen med trepartsaftalen er at styrke aktiviteten på offentligt udbudt voksen-, efter- og videreuddannelse og sikre, at kvaliteten af AMU-kurserne bliver højere. Samtidig skal virksomhederne opleve et mere professionelt AMU med øget fleksibilitet og mere gennemsigtig afklaring af kompetencer på baggrund af prøver.

Hensigten med aftalen er at give offentlige og private virksomheder bedre adgang til kvalificeret arbejdskraft, og der skabes bedre rammer for at kunne styrke sine kompetencer i takt med at kravene på arbejdsmarkedet ændrer sig.

Moderniseringen af AMU-systemet udmønter sig i en række nye tiltag:

Én indgang til VEU-systemet
Regeringen og arbejdsmarkedets parter ønsker at etablere én indgang til vejledning, tilmelding og søgning af godtgørelse til voksen- og efteruddannelsestilbuddene. Det vil gøre det nemt for den enkelte medarbejder og arbejdsgiver at finde information og vejledning om relevante efteruddannelsestilbud og ansøge om virksomhedernes VEU-godtgørelse.

420 mio. kr. til at styrke kvaliteten på AMU
Regeringen og arbejdsmarkedets parter ønsker at styrke kvaliteten af AMU-kurser ved at hæve taksterne og afsætte en kvalitetspulje til AMU. Takstforhøjelserne vil udover at styrke kvaliteten af undervisningen også understøtte sikkerheden for, at udbudte kurser gennemføres som planlagt.

Et mere professionelt AMU med øget fleksibilitet, afprøvning af læring gennem test og friere adgang til at udbyde AMU
Regeringen og arbejdsmarkedets parter ønsker at give friere rammer for at tilpasse kurserne til virksomhedernes og medarbejdernes behov. Samtidig skal det være lettere for AMU-kursisterne at dokumentere deres kompetencer ved at indføre afsluttende test/prøver på offentligt udbudte AMU-kurser. Og det skal være lettere for private leverandører at udbyde AMU.

Digitalisering
Øget fokus på at fremme digitaliseringen på AMU-området giver midler til i højere grad at bruge e-læring og digital fjernundervisning. Det giver fleksibilitet for både undervisere og deltagere at undervisningen kan foregå uafhængigt af tid og rum. Brugen af digitale løsninger kan især lade sig gøre på baggrund af øget afholdelse af prøver og test, da et prøveresultat er let overførbart og en objektiv vurdering af en deltagers teoretiske færdigheder – deltageren behøver ikke at være til stede for at få sin vurdering.

Fleksibelt udbud af AMU-kurser
Friere tilgang til delmålene giver skolerne mulighed for i højere grad at kunne udbyde AMU-kurser, der er skræddersyede til den enkelte virksomheds behov og der åbnes samtidig op for en friere brug af gæstelærere. Det giver skolerne friere tøjler til at lade virksomhederne undervise og uddanne sine egne medarbejdere til virksomhedsspecifikke behov.

- TUR

Læs mere om trepartsaftalens målsætninger på Undervisningsministeriets hjemmeside

Læs også "Fjernundervisning skal gøre AMU fleksibelt"

Læs også "Hans Kjeldgaard Christiansen: Det bliver godt!"

facebook twitter