AMU-dialogmøde med skolerne

9. marts 2018

Den 1. marts blev årets første AMU-dialogmøde med transportskolerne afholdt. Hovedemnet på dagsordenen var den forestående revision af AMU-kurserne.

AMU Dialogmoede Med Skolerne

Erhvervsskolen Nordsjælland lagde rammen om årets første dialogmøde mellem transportskolerne og TUR. På mødet var var det største fokus rettet mod en drøftelse af den forestående uddannelsesgennemgang af samtlige kurser i AMU-porteføljen. Opgaven udspringer fra trepartsaftalen og er en del af de initiativer, der skal bidrage til at gøre AMU mere fleksibelt, målrettet og overskueligt.

Skolerne har en stemme
Som en del af kursusrevisionen skal alle efteruddannelsesudvalg foretage en dybere gennemgang af alle AMU-kurser med henblik på at vurdere, om kurserne kan gøres kortere, sammenlægges, opdeles i delmål eller alternativt nedlægges eller lægges på arkiv. Derudover skal der udvikles centralt stillede prøver til alle AMU-kurser.

Dette er opgaver, som efter TURs mening, ikke kan løses uden skolernes engagement. Der blev derfor opfordret til, at skolerne melder sig på banen i forhold til at bidrage med idéer og tanker.

- Vi står over for en større opgave med at skulle foretage en revision af AMU-programmet og der vil vi naturligvis rigtig gerne høre, hvilke behov I ser. I er tættest på virksomhederne og deltagerne i hverdagen, I kender kurserne og I kender behovet i branchen, sagde Hans Kjeldgaard Christiansen, sekretariatschef i TUR, til skolerne.

- Hvis I har nogle idéer eller ønsker, så vil vi opfordre jer til at komme på banen. Vi har brug for jeres bidrag, så vi på bedst mulig vis kan imødekomme den opgave vi er stillet over for, påpegede Hans Kjeldgaard Christiansen.

Nyt fra brancheområder og ny prisstruktur i TUR Forlag
Udover det store tema om AMU-revisionen var der traditionen tro nyt fra de enkelte brancheområder på dialogmødet. Der blev sat fokus på den handicapbevidstgørende uddannelse, som alle buschauffører, skal kunne dokumentere fra 1. marts 2018, samt de nye kranuddannelser, en analyse på lagerområdet og den nye taxilov og dennes betydning for branchen.

TUR Forlag kunne orientere om en kommende ny prisstruktur efter flere år, hvor priserne har været holdt i ro. Den nye prisstruktur indføres blandt andet på baggrund af udfasningen af papirbøger og etablering af nye digitale undervisningsplatforme.

- Vi skal følge med tiden. Med de nye produkter og platforme, som iBøger blandt andet, er vi nødsaget til at se på en ny prisstruktur, der kan sikre, at vi fortsat kan levere opdaterede undervisningsmaterialer, der lever op til standarder i branchen, sagde Annette Klubien, Forlagschef i TUR Forlag.

- I forlaget er vi rigtig glade for samarbejdet med jer skoler. Der er mange dygtige faglærere, som med skolens opbakning gør et stort stykke arbejde med at udvikle professionelle undervisningsmaterialer. Vi håber meget på, at I også i fremtiden vil bakke op om såvel udvikling som indkøb af disse undervisningsmaterialer, så vi sammen kan sikre branchen opdaterede og aktuelle undervisningsmaterialer på uddannelserne, udtalte Annette Klubien.

TUR Forlag præsenterede med dette afsæt en række nye kursuspakker, der fremover vil indeholde adgang til relevante iBøger frem for papirbøger. En nærmere information om sammensætningen af de nye pakker og priser vil blive fremsendt til alle skoler fra TUR Forlag.

Næste dialogmøde afholdes den 7. juni på TEC.

– TUR

Hent den samlede præsentation fra AMU-dialogmødet her

Læs mere om TURs arbejde med kursusgennemgang af AMU-porteføljen 

facebook twitter