Krankonferencen 2018 aflyses

2. marts 2018

For at imødekomme nye krav fra Arbejdstilsynet har TUR planlagt en række krankurser. Det har konsekvenser for årets ERFA Kran Konference.

Krankonferencen 2018 Aflyses 

Den centrale faglige begivenhed for kranfaglærere, ERFA Kran Konferencen, byder hvert år på oplæg om udvalgte temaer og konferencen er generelt en god mulighed for at udveksle erfaringer på området.

Kurser opfylder krav
På baggrund af de nye krav, Arbejdstilsynet stiller for godkendelse af eksaminatorer til den nye certifikatstruktur på kranområdet, er der planlagt en række 5-dages krankurser i foråret 2018. Deltagelse på disse kurser opfylder kravet om efteruddannelse jf. censorvejledningen for kranområdet.

Faglærere, der ønsker at forny deres godkendelse, så den stemmer overens med de nye regler, og som fortsat ønsker at undervise/føre lærlinge op til prøver på skolerne, forventes at deltage i et af disse kurser.

Da kravet om efteruddannelse opfyldes ved de arrangerede krankurser, har TUR besluttet ikke at afholde ERFA Kran Konferencen i 2018.

- TUR

 

facebook twitter