Faglærerkursus i avanceret logistikstyring SCM

8. november 2018

EUD-faglærere, der underviser i logistik, kan på kurset blive præsenteret for de mest anvendte begreber inden for Supply Chain Management.

Faglaererkursus -i -avanceret -logistikstyring -SCM 

Den 19. og 20. december er der mulighed for at blive klogere på verden udenfor den lokale virksomhed, når virksomhedens forsyningskæde er i fokus. Her er det vigtigt at holde styr på en række begreber, som Supply Chain Management (SCM) arbejder med. SCM handler overordnet set om at styre vare- og materialestrømme fra råvareleverandør til slutbruger.

SCM har 2 grundlæggende formål:

  • Reducering af omkostninger primært via en minimering af lageret gennem hele forsyningskæden
  • Optimering af værdiskabelse gennem fokus på kernekompetencer og udvikling af synergi mellem forsyningskædens virksomheder.

Kursusleder
Anders Gyldenøhr er ansat som faglærer inden for lager og logistikområdet samt koordinator i intern transport på Aarhus Tech. Anders Gyldenøhr har tidligere arbejdet som lagerchef i tøjbranchen og han har beskæftiget sig med optimering af arbejdsprocesser, lagerindretning mv. Anders Gyldenøhr er uddannet akademimerkonom i både Internatnational transport og logistik samt i ledelse.

- TUR

Læs om kurset og tilmelding

facebook twitter

Nyheder

Nyhedsbrev - udgives hver fredag