Flere prøver i AMU stiller krav til IT-udstyr og planlægning

14. november 2018

En mærkbar stigning i antallet af afsluttende prøver i AMU kan udfordre skolernes kapacitet til prøveafholdelse. Skolerne opfordres til at overveje deres situation.

Flere -proever -i -AMU-stiller -krav -til -IT-udstyr -og -planlaegning 

I tråd med trepartsaftalen om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse vil der fra årsskiftet ligge en mængde digitale prøver i AMU klar. Fra begyndelsen af 2019 skal der afholdes prøve, hvis prøven findes, når uddannelsen starter.

Derfor vil antallet af afsluttende prøver stige mærkbart allerede fra den 1. januar 2019, og flere vil komme til i løbet af året. Ved udgangen af 2019 vil stort set alle AMU-kurser skulle afsluttes med en prøve.

Find prøven med kursuskoden 
Antallet af digitale prøver vil stige markant og derfor kan tanken om at skulle finde prøven til det enkelte kursus i Multitest ved selve tilmeldingen virke uoverskuelig. Her bliver hver prøve navngivet efter AMU-målets nummer og kursets navn, så proceduren med at udvælge kurset bliver så simpel som muligt.

Øget pres på udstyr til prøveaflægning
Stigningen i antallet af prøver kan have konsekvenser for skolernes overvejelser vedrørende deres nuværende kapacitet til afvikling af prøven.

- Med det øgede antal af prøver i Multitest følger også et øget antal af kursister, der skal afvikle prøver ved hjælp af skolens computere eller tablets. Der vil derfor kunne forventes et øget pres på skolernes IT-udstyr, hvorfor det kan tilrådes at påbegynde overvejelserne omkring hvordan prøveafviklingen vil gribes an, pointerer Mogens Ellgaard-Cramer.

Mange prøver vil være klar til den 1. januar 2019 og resten vil senest ligge klar ved udgangen af 2019. Der vil løbende blive informeret om, hvilke kurser der vil være prøvebelagt fra hvornår via TURs nyhedsbreve og TURs dialogmøder med AMU-skolerne.

- TUR

Læs også: ”Afsluttende prøver i AMU rulles ud fra den 1. januar”

Læs også: ”Kursus i Multitest for nybegyndere”

facebook twitter