Informationsvideoer om EUD på uvm.dk

8. november 2018

Undervisningsministeriet har oprettet en side med informationsvideoer for skolefolk og andre brugere af reglerne inden for erhvervsuddannelserne.

Informationsvideoer -om -EUD-paa -uvmdk

En ny side på Undervisningsministeriets hjemmeside giver besøgende adgang til informationsvideoer om lovgivning, grundfag, uddannelsesbekendtgørelser og klagesagsbehandling på erhvervsuddannelserne.

På siden ligger en række korte videoer med information om diverse emner af juridisk karakter inden for erhvervsuddannelsesområdet.

Videoerne giver vejledning om lovhierarkiet, opbygningen af lovgivningen samt overordnet om, hvilket indhold der findes i de enkelte typer forskrifter.

Derudover gennemgås klageproceduren for indgivelse og behandling af klagesager.

- TUR

Gå til siden på uvm.dk 

facebook twitter