Kursus i Multitest for nybegyndere

2. november 2018

Kursus i Multitest for undervisere og kursussekretærer skal gøre skolerne klar til de kommende prøver i AMU. Kurserne afholdes i januar centralt i landet.

Kursus -i -Multitest -for -nybegyndere 

I efteråret 2017 indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter en trepartsaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse. Det betyder, at der fra den 1. januar 2019 indføres krav om afholdelse af afsluttende prøve efter endt AMU-kursus på de kurser, der er udviklet prøver til.

Dette berører en lang række kurser i transportbranchen og for at forberede skolerne på det, afholder TUR nu kurser for nybegyndere i Multitest.

De to kurser afholdes lige efter årsskiftet og er rettet mod henholdsvis undervisere og kursussekretærer.

Kurserne henvender sig til kursussekretærer og faglærere med lille eller intet kendskab til afholdelse af prøver i Multitest. Der vil blive undervist i, hvordan man bestiller og afholder tests i Multitest, og hvordan man kan drage fordel af de værktøjer, som er til rådighed.

”Nybegynder-kursus i Multitest for faglærere” afholdes onsdag den 2. januar 2019.

”Nybegynder-kursus i Multitest for kursussekretærer” afholdes torsdag den 3. januar 2019.

- TUR

Læs mere og tilmelding for faglærere

Læs mere og tilmelding for kursussekretærer

Læs også: "Afsluttende prøver i AMU rulles ud fra den 1. januar"

facebook twitter