AMU dialogmøde afholdt på Fyn

11. oktober 2018

På TURs AMU dialogmøde med transportskolerne var der særlig fokus på den kommende udbudsrunde. Mødet blev afholdt hos AMU Fyn den 4. oktober.

AMU-dialogmoede -afholdt -paa -Fyn
TURs sekretariatschef, Hans Kjeldgaard Christiansen, gennemgår de kommende rammer for positivlisten under jobrettet uddannelse.

På årets 3. dialogmøde mellem TUR og uddannelsescheferne fra transportskolerne var der særlig interesse for den kommende udbudsrunde.

TUR kunne meddele, at man, efter anmodning fra Undervisningsministeriet, har fremsendt en oversigt over det forventede antal kommende udbydere inden for de respektive FKB`ere til ministeriet. TUR kunne samtidig fortælle, at TUR i denne sammenhæng har meddelt ministeriet, at oversigten skal opfattes som værende en foreløbig og aktuel forventningsafstemning, og at TUR ikke ser sig i stand til at afgive bindende udsagn vedr. det præcise antal udbydere. De indgivne tal er derfor, fra TURs side, at betragte som forventede tal, byggende på det nuværende kendte udbudsgrundlag.

Jobrettet uddannelse
TUR kunne endvidere på dialogmødet informere om de lister af arbejdsmarkedsuddannelser, udvalget påtænker at indmelde til STAR som optagelse på positivlisten under jobrettet uddannelse. Den samlede liste læner sig op ad den nuværende liste og forventes fremadrettet, at kunne opdateres løbende, når nye kurser erstatter tidligere kurser som konsekvens af opdateringer i forbindelse med nye love og bekendtgørelser.

Ny varebiluddannelse
Færdselsstyrelsen kunne på mødet løfte sløret for en kommende varebiluddannelse, der forventeligt kommer til at bestå af en grundlæggende kvalifikationsuddannelse på tre dage og en efteruddannelse på to dage. Uddannelsen er rettet mod chauffører, der udfører erhvervsmæssig godstransport med varebiler med en tilladt totalvægt mellem 2.000 kg - 3.500 kg, og hvor stykgodset overstiger 11 kg.

Analyse af forløb for to-sprogede i AMU
TUR præsenterede et igangværende analyseprojekt om forløb i AMU målrettet to-sprogede, herunder flygtninge/indvandrere. Analysekonsulent Mikkel Behnke præsenterede den foreløbige status for projektet og meddelte, at der inden for kort tid ville blive udsendt et link til alle skoler med et spørgeskema, der skal hjælpe med at skabe et overblik over forløb, der kan indgå i analysen.

Kran
Nogle skoler påpegede, at der eksisterede problemstillinger ift. prøvespørgsmål til kranuddannelserne. TUR har derfor efter dialogmødet nedsat en ekspertgruppe, som straks er gået i gang med en kontrol af prøvespørgsmål og en kvalitetssikring af disse. Der vil derfor, inden for ganske kort tid, tilgå skolerne og kranfaglærerne yderligere information om dette.

- TUR

Slides: Oplæg v./ Hans Kjeldgaard Christiansen, sekretariatschef i TUR

Slides: Nyt fra Færdselsstyrelsen 

Slides: Præsentation af UUL analyse v./ analysekonsulent Mikkel Behnke

facebook twitter