Konference: Ny uddannelse til ambulancebehandler

1. oktober 2018

I slutningen af oktober afholdes konference for alle undervisere på den nye ambulancebehandleruddannelse.

Konference Ny Uddannelse Til Ambulancebehandler

De to redderuddannelser vil fra 1. januar være lagt sammen i en ny behandleruddannelse, og derfor arrangeres der den 22. -23. oktober en konference med fokus på de ændringer sammenlægningen medfører.

Der sættes på konferencen fokus på de værktøjer, faglærerne skal bruge til indhentning og udvikling af undervisningsmateriale i forbindelse med de nye fag og målbeskrivelser i behandleruddannelsen.

Konferencen giver samtidig deltagerne mulighed for at drøfte og erfaringsudveksle om undervisningen.

Kursuslederne er Grethe Gad og Jesper Engelsen. Grethe Gad er ansat som afdelingsleder på Rescue Center Denmark i Esbjerg, og Jesper Engelsen er uddannelsesleder på Erhvervsskolen Nordsjælland.

- TUR

Læs mere og tilmelding

facebook twitter