Regionale skolemøder om TUR Lærepladsformidling

24. oktober 2018

Tæt samarbejde med skolerne og opbakning fra hele branchen er vigtige faktorer for TUR Lærepladsformidlings succes. Bag projektet står 3F, DI og Danske Erhverv.

Regionale -skolemoeder -om -TURs -nye -laerepladsformidling
Møderne blev afholdt i Fredericia, Randers og Køge.

TUR Lærepladsformidling er et projekt, der har til formål at sikre, at elever uden læreplads, når de afslutter deres grundforløb, hurtigst muligt får en uddannelsesaftale. Projektet har set dagens lys på baggrund af et samarbejde mellem parterne DI, 3F og Danske Erhverv.

Hvorvidt projektets målsætninger opnås, er afhængigt af et tæt samarbejde med landets transportskoler, og derfor har TUR afholdt tre regionale møder med de praktikpladskonsulenter, der er blevet udpeget som den enkelte skoles kontaktperson. På møderne var TUR repræsenteret ved praktikpladskonsulent Jan Larsen og uddannelseskonsulent Jørgen Jæger.

Intro og bredt emnefokus
På møderne blev deltagerne præsenteret for beslutningsgrundlaget og forhistorien til TUR Lærepladsformidling. Deltagerne fik en gennemgang af formål og målsætning, samt et oprids af de individuelle mål for projektet. Læs mere om det i linkene forneden.

Hele branchen er med
På møderne lagde TUR vægt på, at det er en samlet transportbranche, der er gået sammen om projektet, som skal være med til at sikre rekruttering af yngre medarbejdere til branchen via erhvervsuddannelsessystemet.

Emner rundt om projektet
Udover en gennemgang af projektet blev det diskuteret, hvad den nye ordning, FGU (Forberedende GrundUddannelse), betyder for fremtiden. FGU skal bl.a. være med til at forberede nogle af de unge til en erhvervsuddannelse.

Den unge får adgang til FGU-uddannelsen gennem en målgruppevurdering fra den kommunale ungeindsats i den unges bopælskommune. FGU består af tre spor: almen grunduddannelse, produktionsgrunduddannelse og erhvervsgrunduddannelse (EGU). Enkelte skoler har haft god effekt af at gennemføre EGU som rekrutteringsgrundlag for EUD.

Konkrete tiltag
Der var på mødet debat om, at samarbejdet mellem skolerne om lærepladser kan udvides. Et konkret tiltag kunne være afviklingen af lokale speed dating-arrangementer mellem elever uden læreplads og interesserede virksomheder, som kan give nærliggende skoler mulighed for at deltage med relevante elever. Derudover kan skolerne i højere grad henvise virksomheder, der efterspørger en lærling, til en anden skole, hvis skolen ikke selv har elever, der kan opfylde behovet.

TUR er glade for skolernes engagement og Jan Larsen ser frem til et frugtbart samarbejde med skolernes praktikpladskonsulenter om at nå projektets målsætninger.

- TUR

Læs også: ”Transportelever får hjælp til at finde praktikplads”

Læs materiale om TUR Lærepladsformidling

Læs om FGU og EGU hos Undervisningsministeriet

facebook twitter