AMU Nordjylland tager ansvar for miljøet

28. september 2018

AMU Nordjylland har de sidste tre måneder testet et nyt brændstof, der bidrager til renere luft. Det er besluttet at skifte fuldstændig til det nye brændstof.

AMU-Nordjylland -tager -ansvar -for -miljoeet 

Som uddannelsescenter for transportuddannelse ønsker AMU Nordjylland at tage ansvar for miljøet. Derfor har uddannelsescenteret testet det syntetiske brændstof, Shell GTL, der resulterer i renere luft. GTL står for Gas-To-Liquids, og brændstoffet er fremstillet af naturgas frem for råolie.

Problemfrit skifte
- Vi har brugt det nye brændstof hen over sommeren, og vi har ikke oplevet gener eller dårligere ydeevne ved omlægningen. Derfor har vi nu besluttet at foretage et 100 % skifte fra almindelig diesel til Shell GTL. Vores lastbiler og busser kører primært i og omkring Aalborg by, og vi er naturligvis glade for at kunne bidrage til en bedre luftkvalitet i Aalborg og omegn, fortæller Morten Lund Dam, uddannelses- og markedschef i AMU Nordjylland.

Det flydende brændstof bruges på samme måde som almindelig diesel og fungerer i alle blandingsforhold fra 0 til 100 %. Det er derfor problemfrit at skifte fra diesel til Shell GTL og driftssikkerheden er den samme.

Ingen ekstra udgifter
Udover at Shell GTL brænder langt renere end diesel, er en af de store fordele, at produktet uden videre kan fyldes direkte på eksisterende dieselkøretøjer, og der har ifølge Morten Lund Dam ikke været behov for ekstra investeringer i hverken nye partikelfiltre, motorjusteringer eller andet.

AMU Nordjylland anvender Shell GTL til busser og lastbiler på både hovedadressen i Aalborg og køreteknisk anlæg i Nørresundby. I alt 32 store køretøjer er omfattet af skiftet til det renere brændstof.

- TUR

facebook twitter