Brancheudvalg på skolebesøg

19. september 2018

Brancheudvalget for personbefordring lagde vejen forbi DEKRA i Vejen i forbindelse med årets tredje møde i udvalget.

Brancheudvalg -paa -skolebesoeg
Adm. direktør for DEKRA i Vejen, Torben Lauesen, (t.v.) viste brancheudvalget rundt på DEKRA-skolen i Vejen, som siden august 2017 har udbudt erhvervsuddannelsen ”buschauffør i kollektiv trafik”.

TURs brancheudvalg mødes som udgangspunkt fire gange om året. De fleste møder afholdes i TUR i København, men ca. en gang om året planlægger brancheudvalgene at afholde møde i forbindelse med et skolebesøg.

Den 11. september afholdt brancheudvalget for personbefordring udvalgsmøde hos transportskolen DEKRA i Vejen. Her fik udvalget en rundvisning på skolen af adm. direktør, Torben Lauesen, efterfulgt af en præsentation af skolens arbejde med udbud og tilrettelæggelse af erhvervsuddannelsen ”buschauffør i kollektiv trafik” af uddannelseschef Anja Brauner-Kristiansen.

Et miljø for de unge
Brancheudvalgets nye formand, Michael Boas Pedersen fra DI, deltog for første gang i udvalgets mødeaktivitet.

- Det var interessant at blive introduceret for, hvordan skolen tilrettelægger og tager hånd om de unge på grundforløbet på busuddannelsen. Der er ingen tvivl om, at skolen gør sig mange tanker om, hvordan rammerne for de unge på en erhvervsuddannelse skal være, kontra de ældre AMU-deltagere, som typisk udgør den største aktivitet på transportskolerne, siger Michael Boas Pedersen.

- Det er vigtigt, at der skabes et miljø, som de unge føler sig trygge og inkluderet i, og at fagligheden er med lige fra start, så de unge kan se en plads til dem selv i branchen, tilføjer Michael Boas Pedersen.

Motiverende undervisning på bus
Sidste år blev et af brancheudvalgsmøderne afholdt i forbindelse med en workshop, hvor TUR havde samlet faglærere fra busskoler over hele landet i Middelfart. Her blev der blandt andet drøftet tiltag til, hvordan man kan gøre undervisningen på ”personbefordring med bus” mere motiverende for deltagerne.

- Det er vigtigt for brancheudvalget at komme ud og se, hvordan de uddannelser, vi i TUR udvikler og vedligeholder, udbydes på skolerne. Og det er vigtigt, at vi er i dialog om uddannelserne hele tiden, siger Michael Boas Pedersen.

- Som parter i TUR har vi en tæt kontakt til branchen, men det er gennem TUR, vi har det tætte samarbejde med transportskolerne. Dette samarbejde er vigtigt for, at vi i TUR kan skabe det bedste udbud af uddannelser for branchen, afslutter Michael Boas Pedersen.

- TUR

facebook twitter