Efteruddannelsesudvalgene giver skøn før AMU udbudsrunde

21. september 2018

VEU-rådet vil have efteruddannelsesudvalgenes skøn forud for AMU udbudsrunde i 2019.

Efteruddannelsesudvalgene -giver -skoen -foer -AMU-udbudsrunde

I februar 2019 har offentlige og private aktører mulighed for at søge om godkendelse til udbud af AMU. VEU-rådet har i denne forbindelse besluttet at etablere en tidlig forventningsafstemning i forhold til antallet af udbydere forud for den egentlige udbudsrunde i 2019.

Det skal være nemt
Ved at efteruddannelsesudvalgene har mulighed for at komme med en vurdering af, hvor mange udbydere, de vurderer som passende for hver enkelt FKB, er ambitionen, at det skal være nemt at søge om udbudsgodkendelse til AMU. Hvis forventningsafstemningen og efteruddannelsesudvalgenes vurdering stemmer overens, kan ansøgningerne relativt ukompliceret godkendes.

Minimumskrav
Efteruddannelsesudvalgene har også mulighed for at komme med en anbefalet minimumsaktivitet for hver FKB. Minimumsaktiviteten skal angive, hvilken aktivitet, der er en forudsætning for at have et tilstrækkeligt fagligt miljø på en institution. Institutioner, der ikke lever op til denne aktivitet, vil kunne miste udbudsgodkendelsen.

Fristen for efteruddannelsernes svar til VEU-rådet er 1. oktober 2018.

- TUR

facebook twitter